• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Освітньо-інформаційні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції

Опубліковано 19 травня 2022 року, 13:30

31.01.2023

Національне агентство з питань запобігання корупції презентує новий онлайн курс «На захисті прав викривачів», головною метою якого є допомога антикорупційним уповноваженим по роботі з викривачами корупції. Під час навчання на користувачів чекають не лише відеолекції та корисні додаткові матеріали, але й цікаві кейси та інтерактивні ігри.

Про що курс? 

 • Міжнародні стандарти викривання та забезпечення прав викривачів корупції.
 • Поняття, гарантії та права викривачів.
 • Повноваження антикорупційних уповноважених щодо захисту викривачів.
 • До яких органів потрібно звертатися з повідомленням про той чи інший корупційний злочин.
 • Процедура прийняття та розгляду повідомлень викривачів.
 • Як антикорупційному уповноваженому взаємодіяти з органами, які розглядають корупційні злочини.
 • Психологія співпраці з викривачами.
 • Формування культури викривання в організації

Для кого цей курс? 

 • Для антикорупційних уповноважених, щоб полегшити роботу з повідомленнями про корупцію та викривачами.
 • Для потенційних викривачів, щоб розібратися в тонкощах повідомлень про корупцію та власних правах.
 • Для студентів, які хочуть розпочати кар’єру антикорупційного уповноваженого.
 • Для представників/власників бізнесу, щоб вести бізнес без корупції та зберегти прибутки
 • Для всіх, хто цікавиться темою антикорупції.

Зареєструватися на навчання можна за посиланням: https://study.nazk.gov.ua/courses/course-v1:NAZK+up002+2023 02/about/


18.01.2023

Фінансовий контроль, подання декларацій та їх види. Відповідальність за порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» у частині, що стосується фінансового контролю


17.01.2023

Роз’яснення щодо способів повідомлень про корупцію, каналів таких повідомлень та органи, які уповноважені розглядати останні

Як правильно повідомити про корупцію і кому

З метою належного та ефективного реагування органом на звернення (повідомлення) заявників, потенційному викривачу важливо знати – про що, яким чином і кому повідомляти щодо корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Набуття статусу викривача можливе лише у зв’язку з повідомленням ним про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Суб’єктами корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією відповідно до частини першої статті 3 Закону є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про що має повідомити викривач:

1. корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

2. правопорушення пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільноправову відповідальність;

3. інші порушення вимог Закону (не проходження спеціальної перевірки при призначенні на посаду, неналежний розгляд повідомлення викривача, незатвердження антикорупційної програми органу тощо).

Яким чином повідомити

В світовій практиці використовуються такі способи для подання повідомлень: внутрішнє повідомлення, зовнішнє повідомлення, публічне повідомлення.

Наприклад, в Директиві Європейського Парламенту і Ради ЄС 2019/1937 про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Європейського Союзу, від 23.10.2019 використовуються такі способи подання повідомлень:

внутрішнє повідомлення – доведення інформації про порушення до відома всередині юридичної особи в приватному чи державному секторі в усній чи письмовій формі (внутрішні канали мають бути створені юридичними особами у приватному та державному секторі, якщо кількість працюючих перевищує 50 осіб);

зовнішнє повідомлення – доведення інформації про порушення до відома компетентних органів в усній чи письмовій формі;

публічне розкриття – інформація про порушення з’являється в публічній сфері.

В 2019 році були внесені зміни до Закону та з 01 січня 2020 року українське законодавство в частині каналів для повідомлень про корупцію стало більш наближеним до європейських стандартів.

Так, Закон зобов’язує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, державні органи, органи місцевого самоврядування, визначених юридичних осіб створити захищені анонімні канали зв’язку (канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.

Вимоги до захисту таких каналів зв’язку визначає Національне агентство з питань запобігання корупції. Відповідно до частини першої статті 53-2 Закону викривач самостійно визначає, які канали використати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

Внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу.

Регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов’язково створюються спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями.

Зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки.

Викривач може здійснити повідомлення в усній (через анонімні гарячі лінії, тобто телефоном чи через інші системи голосових повідомлень, або на прийомі посадовій особі) або письмовій формі (канали онлайн-зв’язку, електронні поштові скриньки, листом через звичайну поштову скриньку або скриньки, які знаходяться в приміщеннях державних органів).

В Україні заплановано створення Єдиного порталу повідомлень викривачів, який зробить процес подання повідомлень простим та зручним, гарантуватиме дотримання умов конфіденційності та анонімності викривачів, а також забезпечить створення та функціонування внутрішніх каналів повідомлення для усіх суб’єктів.

Куди повідомити

Відповідно до Закону спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Коротко зазначимо про повноваження цих суб’єктів, до яких викривач може звернутися з повідомленням про корупцію.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – центральний орган виконавчої влади, який здійснює формування антикорупційної політики. Розробляє Антикорупційну стратегію та державну програму на її виконання, займається перевіркою електронних декларацій, звітів політичних партій та фактів наявності конфлікту інтересів, затверджує антикорупційні програми, взаємодії з викривачами. НАЗК має повноваження складати адміністративні протоколи стосовно високопосадовців про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, складати обґрунтовані висновки для направлення правоохоронним органам.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) – державний правоохоронний орган, який розслідує корупційні правопорушення, які стосуються високопосадовців або завдання шкоди у великих розмірах.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) – здійснює процесуальне керівництво та державне обвинувачення у Вищому антикорупційному суді у справах, які належать до підслідності НАБУ.

Державне бюро розслідувань (ДБР) – державний правоохоронний орган, який розслідує окремі корупційні злочини, здебільшого вчинені правоохоронцями та організованими групами.

Національна поліція України (НПУ) – центральний орган виконавчої влади, який розслідує більшість злочинів, у тому числі корупційних, що не належать до компетенції НАБУ та ДБР. Має повноваження складати адміністративні протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Служба безпеки України (СБУ) – державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який проводить оперативнорозшукову діяльність, у тому числі корупційних злочинів.


10.01.2023

Рекомендації від НАЗК щодо декларування місця проживання

Через повномасштабне вторгнення росії, кампанія декларування 2023 року нетипова та складна для багатьох декларантів. Зокрема, і тому, що багато українців втратили свої домівки та були змушені їхати разом із родинами в пошуках безпечного місця.

У зв’язку з чим НАЗК оприлюднило рекомендації про те, як декларувати місце проживання під час війни.

Отож, НАЗК підготувало відповіді на поширені питання декларантів, які переїхали через загрозу.

Чи потрібно декларувати тимчасове житло, яке декларанту запропонували як внутрішньо переміщеній особі? 

Якщо декларант проживав там упродовж половини звітного періоду або станом на останній день звітного періоду (31 грудня 2022 року), то таке житло варто декларувати в розділі «Об’єкти нерухомості». Якщо за рік кількість місць проживання змінювалася і користування одним житлом не тривало понад пів року, то варто декларувати лише об’єкт нерухомості, де декларант проживав станом на 31 грудня 2022 року (або ж 2021 року, якщо декларант ще не подав декларацію за цей період).

Важливо розрізняти право власності та право користування. У першому випадку (власність) житло вказується, лише, якщо станом на останній день звітного періоду залишається у власності. У другому (право користування, оренда) майно декларується, якщо декларант проживав у ньому понад половину звітного періоду (більше 183 днів) чи станом на останній день звітного періоду.

Якщо декларант тимчасово переїхав до своєї родини (батьків чи сестер та братів) та проживав з родичами протягом більше ніж 183 днів або станом на 31 грудня, то зверніть увагу, що такі родичі можуть бути членами сім’ї для цілей декларування і відомості про них можуть підлягати відображенню в декларації за умови, що декларант з ними був пов’язаний спільним побутом та мав взаємні права та обов’язки (крім випадки, коли взаємні права та обов’язки не мали характеру сімейних).

Чи потрібно декларувати житло, яке знищили російські окупанти? 

Якщо будинок знищили, то відомості про такий об’єкт підлягають відображенню в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації до моменту виключення відомостей про нього із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Аналогічний підхід застосовується до транспортних засобів: до зняття з обліку знищеного транспортного засобу відомості про нього відображаються у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації.

У разі знищення об’єкта незавершеного будівництва або цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) відомості про таке майно не підлягають декларуванню.

Водночас слід враховувати, що в щорічній декларації (з будь-якою позначкою), декларації кандидата на посаду за 2021 рік зазначаються відомості про право власності на об’єкти декларування станом на 31 грудня 2021 року (тобто до початку повномасштабного вторгнення та знищення окупантами майна українців).

Яку адресу для листування вказувати? 

Адресу для листування потрібно вказувати станом на дату подання декларації. Натомість адресу проживання необхідно вказувати станом на останній день звітного періоду.

Якщо зареєстроване та місце фактичного проживання на кінець звітного періоду збігаються, після заповнення відомостей про зареєстроване місце проживання оберіть позначку «Збігається з місцем фактичного проживання».

Коли адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання не збігаються, треба зазначити окремо відомості про зареєстроване місце проживання та заповнити блоки полів «Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію». Водночас додатково обрати одну з таких позначок:

 • «це адреса місця фактичного проживання» — у разі, якщо вказана адреса є адресою місця фактичного проживання;
 • «це адреса для листування» — у разі, якщо вказана адреса є адресою для листування з Національним агентством, але не є адресою місця фактичного проживання. Наприклад, є адресою місця роботи.

Якщо адреса місця фактичного проживання збігається з адресою для листування з НАЗК, оберіть позначку «це адреса місця фактичного проживання».


03.01.2023

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило функцію в Реєстрі декларацій «Дані для декларації»

Тепер декларанти можуть отримати майже всю необхідну інформацію для заповнення декларації за різні періоди.

Що змінилося? 

· Додалася інформація про доходи, які будуть вже пораховані за відповідними джерелами та ознаками й запропоновані для заповнення згідно полів декларації — арифметичну помилку декларант вже не допустить. Тепер можна переглянути не лише інформацію про об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва, автівки, спадщину чи наявні обтяження рухомого майна, але й доходи. Реєстри, з яких надається інформація: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний земельний кадастр, Єдиний державний реєстр транспортних засобів, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та Спадковий реєстр;

· ця функція тепер доступна не лише для посадовців із досвідом. Публічні службовці, які вперше подають декларацію, також зможуть нею скористатися;

· збільшилася кількість інформації та підвищилася її актуальність, тому змінився час на обробку запиту;

·до інформації додані корисні посилання на джерела інформації, де декларант або члени сім’ї можуть самостійно переглянути інформацію про свої активи й доходи;

· додані активні посилання на актуальні роз’яснення НАЗК щодо правил заповнення окремих полів декларації.

Як скористатися функцією? 

Після переходу в Реєстр декларацій за посиланням https://portal.nazk.gov.ua/login необхідно увійти до системи, користуючись КЕП.

Кнопка буде знаходитись поруч із кнопками «Мої документи», «Мої повідомлення» та «Мій профіль».

Про те, що процес збору даних розпочався, буде свідчити статус «Запит у процесі обробки».

Про завершення формування інформації просигналізує статус «Інформацію отримано». Для її перегляду необхідно натиснути «Переглянути».

Як і раніше, інформація стосується лише суб’єкта декларування. Тобто декларант не може переглянути інформацію про доходи дружини/чоловіка або їхню власність.

Важливо! Тепер формування інформації займає певний час, адже кількість даних, які декларант отримує через функцію, суттєво збільшилася, тому не відкладайте це на останні дні періоду подачі декларації.

На що потрібно звернути увагу під час використання функції? 

Інформація, яку можна отримати з реєстрів, відрізняється актуальністю.

Зокрема, при формуванні даних інформація надається станом на:

· дату формування запиту — з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Спадкового реєстру;

· 31 грудня відповідного року — з Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Копіювати інформацію (дата, площа, реєстраційний номер, ідентифікаційний номер тощо) варто лише після того, як ви перевірили коректність отриманих даних та пересвідчилися, що інформація актуальна станом на останній день звітного періоду, за який подається декларація.

Чому може бути відсутня інформація в «Даних для декларації»? 

· Право на об’єкт нерухомості виникло до 1 січня 2013 року. Відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно включають лише ті, що з’явились у реєстрі після 1 січня 2013 року;

· право на об’єкт нерухомості припинилось у наступному після звітного періоду Наприклад, ви подаєте декларацію за 2021 рік, де мають відображатись відомості станом на 31 грудня 2021 року, при цьому ви продали квартиру в червні 2022 року. Формуєте запит 30 грудня 2022 року. Оскільки функція збирає актуальні дані по нерухомості на дату формування запиту, відомостей про цю квартиру не буде;

· інформація щодо водних та повітряних засобів, а також сільськогосподарської техніки в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відсутня, ми підказали, де можна отримати ці дані;

· відомості про доходи сформовано виключно з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Відомості про всі інші отримані доходи ви маєте вказати самостійно на підставі правовстановлюючих документів.


15.12.2022

Передумовою доброчесної влади є антикорупційні знання кожного громадянина, передусім державних і публічних службовців, і, що важливо, їх дотримання, адже саме ці знання дозволяють запобігати корупції та вчасно виявляти такі факти.

Якщо Ви хочете більше дізнатися про вимоги антикорупційного законодавства та як бути доброчесним, у цьому вам допоможе новий онлайн-курс від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): «Все про антикорупцію для публічних службовців».

З 23 листопада курс доступний на навчальній платформі Study.NAZK. Для його проходження необхідно спершу зареєструватися на цій платформі, зайти у розділ «Антикорупція та доброчесність для всіх», а потім обрати курс «Все про антикорупцію для публічних службовців». Курс складається з 4 модулів, з яких ви більше дізнаєтеся про:

 • суть корупції та доброчесності, види корупції, важливість Антикорупційної стратегії до 2025 року;
 • поняття «публічної служби», її види, а також відмінності державної служби від публічної;
 • запобігання корупції на інституційному рівні – антикорупційні програми, роль уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, публічні закупівлі;
 • вимоги до державних службовців – конфлікт інтересів і пов’язані з ним обмеження, декларування. Також окремо висвітлено тему про викривання корупції.

Як відбувається навчання? Навчатися можна у будь-який зручний час. Відеолекції, завдання, додаткові матеріали будуть доступні для перегляду.

Чи передбачено сертифікат? Так, ви зможете отримати сертифікат лише за умови успішного складання тестів наприкінці кожного з чотирьох модулів. Для цього вам необхідно відповісти правильно на щонайменше 80% запитань.

Нагадаємо, Study.NAZK – це навчальна платформа, де можна пройти безкоштовні онлайн-курси з антикорупції та доброчесності.


14.12.2022

Національне агентство з питань запобігання корупції випустило роз’яснення про сумісництво та суміщення, де є відповіді на такі питання:

1. Чи можна суміщати посаду публічної служби з посадою в ЗСУ чи Теробороні?

2. Чи порушує вимоги законодавства одночасне зайняття керівної військової посади і заняття іншою оплачуваною діяльністю?

3. З якими роботодавцями можуть співпрацювати посадовці у відпустці за власний рахунок під час війни?

Інформація доступна за посиланням:

https://wiki.nazk.gov.ua/category/roz-yasnennya-dlya-deklarantiv-na-chas-vijny/dotrymannya-obmezhen-shhodo-zapobigannya-koruptsiyi/

Також можна докладніше дізнатися, чи можна займатися бізнесом, якщо ви у відпустці без збереження заробітної плати або у простої, за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/posadovtsi-v-prostoyi-ta-vidpusttsi-bez-zberezhennya-zarplatni-na-period-voyennogo-stanu-mozhut-pratsyuvaty-na-inshyh-robotah-bez-porushennya-vymog-sumishhennya-ta-sumisnytstva


14.11.2022

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило Методичні рекомендації від 21.10.2022 № 13 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

В Методичних рекомендаціях можна знайти відповіді на питання:

1. Особи, на яких поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

2. Конфлікт інтересів та його складові;

3. Обов’язки у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів;

4. Дії особи у разі існування сумніві щодо наявності конфлікту інтересів;

5. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів;

6. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав;

7. Обмеження щодо отримання подарунків;

8. Обмеження щодо сумісництва чи суміщення з іншими видами діяльності;

9. Обмеження щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства чи організації, що має на меті отримання прибутку;

10. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

11. Обмеження спільної роботи близьких осіб;

12. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції.

Дані Методичні рекомендації розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також можна пройти тест та отримати відповідь на питання чи наявний конфлікт інтересів.


10.11.2022

З 24 жовтня НАЗК запустило новий онлайн-курс про електронне декларування «Декларуйся – 2022» доступний на навчальній платформа Study.NAZK.

Його мета – підвищити обізнаність усіх зацікавлених осіб щодо правил і повноти заповнення е-декларацій.

Курс буде цікавим для тих, хто:

 • вперше подає декларацію;
 • для декларантів, які хочуть освіжити знання та дізнатися про зміни;
 • для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;
 • для всіх, кому цікаво, як працює електронне декларування в Україні. 

У курсі ви знайдете відповіді на такі запитання:

 • хто має подавати електронні декларації та які види декларацій існують?
 • як заповнювати декларацію?
 • які ще документи мають подавати публічні службовці?
 • якою є відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового контролю?

19.05.2022

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у реєстрі декларацій добавило функцію, яка дозволяє декларантам дізнатися відомості про свою власність, які наявні в реєстрах. Вона полегшить заповнення декларації для тих, хто втратив документи про власність.

Через війну багато хто був змушений покинути свої домівки в поспіху, часто втративши документи, а часом, на жаль, і своє житло. В таких умовах посадовці позбавлені можливості швидко та просто отримати інформацію про власність. Тому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запускає в Реєстрі декларацій спеціальну функцію — «Дані для декларації».

Функція дозволяє дізнатися інформацію про об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва та транспортні засоби, які належать або належали декларанту або які він успадкував, а також наявні обтяження, відомості про які наявні в реєстрах.

З публікацією можна ознайомитися на вебсайті НАЗК за посиланням

Нагадуємо вам, що подавати декларацію за 2021 рік потрібно, НАЗК відтермінувало кампанію з декларування 2022 року до перемоги над окупантами, а щорічну декларацію за 2021 рік декларанти повинні подати протягом трьох місяців після закінчення війни. Роз’яснення НАЗК за посиланням


25.01.2022

Для того, щоб максимально комфортно розпочати кампанію декларування 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало оновлену редакцію роз’яснень, що охоплює понад 200 найпоширеніших питань. 

З роз’ясненнями можна ознайомитися в Базі знань НАЗК за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya.

Крім того, інформацію необхідну для заповнення декларацій можна знайти в електронних реєстрах та на порталах органів влади:

- Портал «Децентралізація» - містить відомості про нові назви районів та назви територіальних громад, які вони отримали після адміністративнотериторіальної реформи. Ця інформація допоможе коректно заповнити адресні блоки.

- Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України – містить відомості про доходи.

- Портал електронних послуг Пенсійного фонду України – містить інформацію про нараховану заробітну плату та пенсію.

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – містить інформацію до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї».

- Електронний кабінет водія – інформація знадобиться при заповненні розділу 6 « Цінне рухоме майно – транспортні засоби».

- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – містить інформацію, необхідну для заповнення розділів 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва».

- Офіційний електронний портал Держгеокадастру – містить відомості про власників та користувачів земельних ділянок.

- Укрпатент – інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисних моделей, промислових знаків, яка необхідна для заповнення розділу «Нематеріальні активи».

- Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України – інформація про номінальну вартість цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу 7 «Цінні папери».

Отримати роз’яснення в зручному форматі можливо:

 • онлайн у Базі знань НАЗК: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/;
 • під час особистої зустрічі з антикорупційним уповноваженим в установі, де ви працюєте. Контакти уповноважених: https://antycorportal.nazk.gov.ua/map;
 • за телефоном Контакт-центру НАЗК: +38(044) 200–06–94;
 • за електронною поштою support@nazk.gov.ua;
 • за пошуком у Telegram-каналі НАЗК: https://t.me/NAZK_gov_ua.
 • за телефонами Управління запобігання та виявлення корупції Морської адміністрації – 294-60-25, 294- 60-29.

03.12.2021

Затверджено Порядок інформування про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані потрібно подавати протягом 10 днів з моменту отримання доходу, купівлі майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Крім того повідомити НАЗК про суттєві зміни у майновому стані потрібно не лише, якщо разовий видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2021 році – 113 500 тис. грн), але й якщо вартість майна, яке коштує понад 50 прожиткових мінімумім, буде сплачуватися частинами, розмір яких не перевищує визначений поріг. У такому разі, повідомлення варто подати після переходу права власності на таке майно.

Обов’язок подавати повідомлення про суттєві зміни мають службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також декларанти, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Докладніше з Порядком інформування НАЗК про зміни у майновому стані можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/3lkqe0J.


22.09.2021

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. 

Конфлікт інтересів є складовою корупції, а також більшості корупційних, у тому числі кримінальних правопорушень.

Таким чином, запровадження ефективних систем запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та їх належне застосування є важливим заходом запобігання корупції в цілому та корупційним правопорушенням зокрема.

Метою методичних рекомендацій є формування єдиного підходу до розуміння правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції як невід’ємної складової запобігання вчиненню корупційних правопорушень.

Методичні рекомендації розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції у рубриці «База знань» у розділі «Конфлікт інтересів» або за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/


23.06.2021

Внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Наказом НАДС від 28 квітня 2021 року № 72-21 внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зазначений наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2021 року за № 668/36290 та опубліковано в Офіційному віснику України (№42). Наказ вступив в силу з 04.06.2021.

Внесені до цих Загальних правил зміни, серед іншого, передбачають уточнення професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, виключення зайвих та обтяжливих положень, замість яких включено норми стосовно протидії дискримінації, сексуальним домаганням та забезпечення гендерної рівності серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також запровадження обов’язку щодо підвищення цифрової грамотності та правил поведінки у цифровому середовищі. Крім того, до зазначених Загальних правил додається новий розділ «Доброчесність», який забезпечує закріплення змісту і принципів цього поняття та певних правил поведінки.

Ознайомитися з текстом наказу можна за посиланням - https://bit.ly/3z3GHeQ


10.06.2021

Внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції»

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування» від 29.04.2021 внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», а саме:

1) у статті 25:

пункт 2 частини першої доповнити словами "крім випадку, передбаченого абзацом першим частини другої цієї статті";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

У строк, визначений абзацом першим цієї частини, особі, призначеній (обраній) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати будь-які доходи (винагороду тощо) у зв’язку із здійсненням підприємницької діяльності або перебуванням у таких органах".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

2) у статті 36:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.

Якщо на момент закінчення зазначеного шестидесятиденного строку в системі депозитарного обліку встановлено обмеження на здійснення операцій з акціями на підставі відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 60 днів з дня відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій.

У вказаних вище випадках особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї";

частину шосту доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) осіб, у власності яких перебувають акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих акцій товариства";

3) у статті 46:

у частині першій:

у пункті 1 слова "унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї" замінити словами "суб’єкта декларування та членів його сім’ї, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї (у разі формування такого унікального номера)";

пункт 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Не підлягає декларуванню окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата (громадська приймальня), що є державною власністю чи комунальною власністю територіальної громади, знаходиться в управлінні місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування і перебуває в оренді чи на іншому праві користування в суб’єкта декларування";

у пункті 8-1 після слів "тип та номер рахунку" доповнити словами і цифрами "(крім номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України в установах акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України)";

примітку доповнити абзацом другим такого змісту:

"Здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти за рахунок власних грошових активів суб’єкта декларування або членів його сім’ї не потребує відображення в декларації відомостей, передбачених пунктом 10 частини першої цієї статті, а також не потребує повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування";


12.03.2021

На платформі масових відкритих онлайн - курсів Prometheus бажаючі можуть пройти онлайн-курс «Просто про е-декларування»! за посиланням .

У цьому курсі ви дізнаєтеся, які особливості подання декларації в 2021 році. Матеріали курсу підготовлені з урахуванням останніх законодавчих змін у галузі фінансового контролю. 

Цей курс допоможе вам знайти відповіді на важливі питання: 

Хто має подавати електронні декларації та які типи декларацій існують?

Як заповнювати декларацію?

Які ще документи мають подавати публічні службовці?

Якою є відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового контролю?

Для чого існує система електронного декларування?

З лекцій ви дізнаєтеся, чи потрібно саме вам подавати електронну декларацію, визначитеся з типами декларацій та ознайомитеся з їхніми особливостями. Ми покажемо, як зареєструватися в Реєстрі електронних декларацій, розкажемо про особливості заповнення кожного розділу декларації та де шукати необхідну інформацію для коректного заповнення декларації. Після кожного модулю у вас буде можливість виконати тестові завдання та перевірити свої знання. Для отримання сертифікату курсу потрібно набрати 60% від загальної кількості балів.

Крім лекцій, запропоновано виконати завдання практичного блоку та поділитися своїми міркуваннями з іншими учасниками курсу. Також на вас 2 чекають корисні посилання до кожного модулю та роздаткові матеріали, які допоможуть краще заглибитися до тематики курсу. 

Успішного навчання!


09.12.2020

Пам'ятка про права викривача


29.09.2020

Законом України «Про запобігання корупції» чітко визначено терміни такі, як корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, правопорушення, пов’язане з корупцією тощо.

Поняття «корупція» та «корупційне правопорушення» є ключовими категоріями антикорупційного законодавства.

Згідно зі ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. При цьому різниця між відповідальністю за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення полягає у тому, що за корупційні правопорушення не може наставати адміністративна відповідальність, на відміну від правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою ознайомлення співробітників Морської адміністрації з інформацією про поняття «корупційне правопорушення» і «порушення, пов’язане з корупцією», зміст таких порушень та види покарання за них, визначені Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, підготовлено інформаційні  матеріали на тему «Злочини та адміністративні правопорушення у сфері корупції. Адміністративна та кримінальна відповідальність», а також  пам’ятку  «Кримінальна та адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення».

Злочини та адміністративні правопорушення у сфері корупції. Адміністративна та кримінальна відповідальність.

Пам'ятка. Кримінальна та адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.


26.06.2020

Зміцнення доброчесності та зниження рівня корупції – важливі елементи належного врядування і демократії, засновані на принципі верховенства права. Корупція послаблює довіру громадян до системи державного управління.

На сучасному етапі розвитку державної служби України доброчесність має бути сутнісною ознакою публічної діяльності. 

Чим вище розвинуто у державного службовця почуття особистої та службової гідності , тим більше він дорожить своєю професійною честю, тим більш значуща його соціальна цінність для суспільства.

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою ознайомлення співробітників Морської адміністрації з інформацією про поняття доброчесності - одного із принципів державної служби – в контексті боротьби із корупцією,  про правила доброчесності державних службовців тощо підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Доброчесність як необхідна морально-етична складова діяльності державного службовця».

Доброчесність презентація.pdf


15.05.2020

Впродовж довгого часу корупція залишається однією з найбільших проблем України та є темою для постійних дебатів як для української, так і для міжнародної спільноти. 

Недостатній рівень доброчесності окремих службовців, зловживання владою, відсутність критичного ставлення більшості громадян України до проявів побутової корупції та сприйняття незаконного матеріального заохочення як дієвого інструменту для вирішення питань – одні з основних факторів, що сприяють виникненню корупції та ускладнюють її викорінення.

1 січня 2020 року набув чинності Закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою ознайомлення співробітників Морської адміністрації з інформацією про викривачів корупції, гарантії захисту їх трудових прав та умови отримання винагороди викривачем, підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Щодо можливих способів подання повідомлень про корупцію. Захист викривачів.».

Щодо можливих способів подання повідомлень про корупцію. Захист викривачів.pdf


15.03.2020

Кожен співробітник Державної служби морського та річкового транспорту України зобов’язаний неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть розглядатись як підстава підозрювати його в корупції.

Для нагадування співробітникам Морської адміністрації про обмеження і заборони для державних службовців, передбачені антикорупційним законодавством, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Отримання подарунків та відповідальність за порушення встановлених законодавством обмежень щодо одержання подарунків».

Отримання подарунків та відповідальність за порушення встановлених законодавством обмежень щодо одержання подарунків.pdf


14.11.2019

Вступаючи на державну службу, особа, крім прав та основних обов'язків державного службовця, свідомо й добровільно приймає встановлені законодавством антикорупційні обмеження і заборони.

Головна мета правових обмежень – це забезпечення прозорого й ефективного функціонування інституту державної служби, встановлення правових бар'єрів перед можливими зловживаннями державних службовців, створення умов для належного виконання посадових повноважень.

Кожен співробітник Державної служби морського та річкового транспорту України зобов'язаний неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть розглядатись як підстава підозрювати його в корупції.

Для нагадування співробітникам Морської адміністрації про обмеження і заборони для державних службовців, передбачені антикорупційним законодавством, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про Державну службу України» та «Про запобігання корупції». Сумісництво та суміщення. Відповідальність за порушення встановлених обмежень.».
 • У повсякденному житті правила етичної поведінки необхідні у всіх сферах, зокрема це стосується і професійної діяльності державних службовців.

  Сьогодні правила ділового протоколу та етикету на рівні державних службовців стали менш консервативними, більш вільними та лояльними. Знання та вміле використання державними службовцями закономірностей функціонування комунікативних процесів, особливостей застосування комунікативних технологій, правил та засад ділового етикету надають їм можливість більш ефективно організовувати службові, виховні та особисті комунікації.

  Загальні принципи, норми та вимоги до правил етичної поведінки державних службовців визначені, зокрема, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції» та загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, які містять узагальнені стандарти етичної поведінки, якими зобов’язані користуватись державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків.

  Для нагадування співробітникам Морської адміністрації про правила етичної поведінки державного службовця Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави».

 • З метою нагадування співробітникам Морської адміністрації про необхідність подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, за якою формою, яким чином та у зв’язку з чим подавати зазначені повідомлення, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено та направлено до структурних підрозділів презентаційні матеріали на тему «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані», у яких висвітлені такі поняття як «дохід», «установа банку-нерезидента», викладено інформацію щодо зобов’язань суб’єктів декларування та наведено приклади зміну майновому стані.

 • Органи державної влади, у тому числі Морська адміністрація, мають певну свободу вибору в прийнятті того чи іншого рішення, однак, приймаючи його, вони повинні керуватися винятково повноваженнями, наданими їм нормами законодавства. Дискреційні повноваження полягають у тому, що орган влади може вибирати з кількох варіантів допустимих рішень той, який вважає найбільш відповідним у даному випадку. Оскільки саме можливість діяти на власний розсуд створює умови для вчинення корупційних правопорушень, дискреційні повноваження входять до переліку корупційних ризиків.

   З метою запобігання проявам корупції та підвищення необхідного рівня знань співробітників Морської адміністрації Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено та направлено до структурних підрозділів презентаційні матеріали на тему «Дискреційні повноваження», у яких висвітлені такі поняття як «дискреційні повноваження», «дискреція», «розсуд суб’єктів владних повноважень», викладено інформацію щодо меж, принципів застосування та загальних ознак дискреційних повноважень.
 • З метою підвищення необхідного рівня знань співробітників Морської адміністрації щодо загальних вимог антикорупційного законодавства Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено та направлено до структурних підрозділів презентаційні матеріали (Роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства. Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень), у яких висвітлені такі поняття, як «корупція», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією», «суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення», роз’яснено шляхи запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, а також висвітлено інформацію щодо відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. .
 • Неналежне врегулювання конфліктів між приватними інтересами та державними обов’язками службових осіб, так само як і порушення встановлених чинним антикорупційним законодавством заборон та обмежень, стає джерелом корупції.
  Для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено памʼятку «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»
 • У зв’язку з наближенням чергового етапу електронного декларування, який розпочнеться 01.01.2019, з метою завчасної підготовки суб’єктів декларування до подання електронних документів Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено лекцію на тему: «Актуальні питання подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • План навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції в Державній службі морського та річкового транспорту України на вересень-грудень 2018 року .
 • Лекція на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» .
 • Національним агентством з питань запобігання корупції було впроваджено безкоштовний навчальний онлайн - курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» на платформі масових відкритих онлайн - курсів Prometheus. Бажаючі можуть пройти цей курс за посиланням .
 • Лекція на тему: «Роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію» .
 • З метою удосконалення отриманих базових знань про конфлікт інтересів пропонуємо вам пройти поглиблений онлайн-курс: «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», який покликаний підвищити ефективність виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень з урахуванням тих помилок та проблемних питань, які були виявлені під час правозастосовної практики. Цей онлайн-курс допоможе особам, у діяльності яких виникає конфлікт інтересів, а також тим, хто такий конфлікт інтересів зобов’язаний врегульовувати. Зокрема, в поглибленому онлайн-курсі буде можливість ознайомитися з переліком типових ситуацій, які зумовлюють наявність у особи приватного інтересу, детальніше вивчити питання щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав, ознайомитися з типовими помилками при врегулюванні конфлікту інтересів, щоб не допускати їх в своїй діяльності та інші актуальні з точки зору правозастосування питання. Слухачі курсу матимуть змогу попрацювати над практичними завданнями, отримати інфографіку про основні законодавчі вимоги щодо конфлікту інтересів та пов’язані з ним обмеження, оцінити рівень отриманих знань, пройшовши відповідне тестування, а у разі успішного проходження тестування – отримати сертифікат.
 • З метою поглиблення знань у сфері антикорупційного законодавства, підвищення правової культури і свідомості посадових осіб Морської адміністрації Сектором з питань виявлення та запобігання корупції проведено лекції на тему: «Поняття етичних стандартів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави».
  Додатки: Конспект лекції: «Поняття етичних стандартів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави»;
  Витяг з Закону України «Про запобігання корупції» (розділ VI);
  Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» № 158 від 05.08.2016.