• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Освітньо-інформаційні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції

Опубліковано 19 травня 2022 року, 13:30

19.05.2022

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у реєстрі декларацій добавило функцію, яка дозволяє декларантам дізнатися відомості про свою власність, які наявні в реєстрах. Вона полегшить заповнення декларації для тих, хто втратив документи про власність.

Через війну багато хто був змушений покинути свої домівки в поспіху, часто втративши документи, а часом, на жаль, і своє житло. В таких умовах посадовці позбавлені можливості швидко та просто отримати інформацію про власність. Тому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запускає в Реєстрі декларацій спеціальну функцію — «Дані для декларації».

Функція дозволяє дізнатися інформацію про об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва та транспортні засоби, які належать або належали декларанту або які він успадкував, а також наявні обтяження, відомості про які наявні в реєстрах.

З публікацією можна ознайомитися на вебсайті НАЗК за посиланням

Нагадуємо вам, що подавати декларацію за 2021 рік потрібно, НАЗК відтермінувало кампанію з декларування 2022 року до перемоги над окупантами, а щорічну декларацію за 2021 рік декларанти повинні подати протягом трьох місяців після закінчення війни. Роз’яснення НАЗК за посиланням


25.01.2022

Для того, щоб максимально комфортно розпочати кампанію декларування 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало оновлену редакцію роз’яснень, що охоплює понад 200 найпоширеніших питань. 

З роз’ясненнями можна ознайомитися в Базі знань НАЗК за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya.

Крім того, інформацію необхідну для заповнення декларацій можна знайти в електронних реєстрах та на порталах органів влади:

- Портал «Децентралізація» - містить відомості про нові назви районів та назви територіальних громад, які вони отримали після адміністративнотериторіальної реформи. Ця інформація допоможе коректно заповнити адресні блоки.

- Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України – містить відомості про доходи.

- Портал електронних послуг Пенсійного фонду України – містить інформацію про нараховану заробітну плату та пенсію.

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – містить інформацію до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї».

- Електронний кабінет водія – інформація знадобиться при заповненні розділу 6 « Цінне рухоме майно – транспортні засоби».

- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – містить інформацію, необхідну для заповнення розділів 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва».

- Офіційний електронний портал Держгеокадастру – містить відомості про власників та користувачів земельних ділянок.

- Укрпатент – інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисних моделей, промислових знаків, яка необхідна для заповнення розділу «Нематеріальні активи».

- Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України – інформація про номінальну вартість цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу 7 «Цінні папери».

Отримати роз’яснення в зручному форматі можливо:

 • онлайн у Базі знань НАЗК: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/;
 • під час особистої зустрічі з антикорупційним уповноваженим в установі, де ви працюєте. Контакти уповноважених: https://antycorportal.nazk.gov.ua/map;
 • за телефоном Контакт-центру НАЗК: +38(044) 200–06–94;
 • за електронною поштою support@nazk.gov.ua;
 • за пошуком у Telegram-каналі НАЗК: https://t.me/NAZK_gov_ua.
 • за телефонами Управління запобігання та виявлення корупції Морської адміністрації – 294-60-25, 294- 60-29.

03.12.2021

Затверджено Порядок інформування про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані потрібно подавати протягом 10 днів з моменту отримання доходу, купівлі майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Крім того повідомити НАЗК про суттєві зміни у майновому стані потрібно не лише, якщо разовий видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2021 році – 113 500 тис. грн), але й якщо вартість майна, яке коштує понад 50 прожиткових мінімумім, буде сплачуватися частинами, розмір яких не перевищує визначений поріг. У такому разі, повідомлення варто подати після переходу права власності на таке майно.

Обов’язок подавати повідомлення про суттєві зміни мають службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також декларанти, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Докладніше з Порядком інформування НАЗК про зміни у майновому стані можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/3lkqe0J.


22.09.2021

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. 

Конфлікт інтересів є складовою корупції, а також більшості корупційних, у тому числі кримінальних правопорушень.

Таким чином, запровадження ефективних систем запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та їх належне застосування є важливим заходом запобігання корупції в цілому та корупційним правопорушенням зокрема.

Метою методичних рекомендацій є формування єдиного підходу до розуміння правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції як невід’ємної складової запобігання вчиненню корупційних правопорушень.

Методичні рекомендації розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції у рубриці «База знань» у розділі «Конфлікт інтересів» або за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/


23.06.2021

Внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Наказом НАДС від 28 квітня 2021 року № 72-21 внесено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зазначений наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2021 року за № 668/36290 та опубліковано в Офіційному віснику України (№42). Наказ вступив в силу з 04.06.2021.

Внесені до цих Загальних правил зміни, серед іншого, передбачають уточнення професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, виключення зайвих та обтяжливих положень, замість яких включено норми стосовно протидії дискримінації, сексуальним домаганням та забезпечення гендерної рівності серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також запровадження обов’язку щодо підвищення цифрової грамотності та правил поведінки у цифровому середовищі. Крім того, до зазначених Загальних правил додається новий розділ «Доброчесність», який забезпечує закріплення змісту і принципів цього поняття та певних правил поведінки.

Ознайомитися з текстом наказу можна за посиланням - https://bit.ly/3z3GHeQ


10.06.2021

Внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції»

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування» від 29.04.2021 внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», а саме:

1) у статті 25:

пункт 2 частини першої доповнити словами "крім випадку, передбаченого абзацом першим частини другої цієї статті";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

У строк, визначений абзацом першим цієї частини, особі, призначеній (обраній) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати будь-які доходи (винагороду тощо) у зв’язку із здійсненням підприємницької діяльності або перебуванням у таких органах".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

2) у статті 36:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.

Якщо на момент закінчення зазначеного шестидесятиденного строку в системі депозитарного обліку встановлено обмеження на здійснення операцій з акціями на підставі відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 60 днів з дня відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій.

У вказаних вище випадках особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї";

частину шосту доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) осіб, у власності яких перебувають акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих акцій товариства";

3) у статті 46:

у частині першій:

у пункті 1 слова "унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї" замінити словами "суб’єкта декларування та членів його сім’ї, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї (у разі формування такого унікального номера)";

пункт 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Не підлягає декларуванню окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата (громадська приймальня), що є державною власністю чи комунальною власністю територіальної громади, знаходиться в управлінні місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування і перебуває в оренді чи на іншому праві користування в суб’єкта декларування";

у пункті 8-1 після слів "тип та номер рахунку" доповнити словами і цифрами "(крім номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України в установах акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України)";

примітку доповнити абзацом другим такого змісту:

"Здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти за рахунок власних грошових активів суб’єкта декларування або членів його сім’ї не потребує відображення в декларації відомостей, передбачених пунктом 10 частини першої цієї статті, а також не потребує повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування";


12.03.2021

На платформі масових відкритих онлайн - курсів Prometheus бажаючі можуть пройти онлайн-курс «Просто про е-декларування»! за посиланням .

У цьому курсі ви дізнаєтеся, які особливості подання декларації в 2021 році. Матеріали курсу підготовлені з урахуванням останніх законодавчих змін у галузі фінансового контролю. 

Цей курс допоможе вам знайти відповіді на важливі питання: 

Хто має подавати електронні декларації та які типи декларацій існують?

Як заповнювати декларацію?

Які ще документи мають подавати публічні службовці?

Якою є відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового контролю?

Для чого існує система електронного декларування?

З лекцій ви дізнаєтеся, чи потрібно саме вам подавати електронну декларацію, визначитеся з типами декларацій та ознайомитеся з їхніми особливостями. Ми покажемо, як зареєструватися в Реєстрі електронних декларацій, розкажемо про особливості заповнення кожного розділу декларації та де шукати необхідну інформацію для коректного заповнення декларації. Після кожного модулю у вас буде можливість виконати тестові завдання та перевірити свої знання. Для отримання сертифікату курсу потрібно набрати 60% від загальної кількості балів.

Крім лекцій, запропоновано виконати завдання практичного блоку та поділитися своїми міркуваннями з іншими учасниками курсу. Також на вас 2 чекають корисні посилання до кожного модулю та роздаткові матеріали, які допоможуть краще заглибитися до тематики курсу. 

Успішного навчання!


09.12.2020

Пам'ятка про права викривача


29.09.2020

Законом України «Про запобігання корупції» чітко визначено терміни такі, як корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, правопорушення, пов’язане з корупцією тощо.

Поняття «корупція» та «корупційне правопорушення» є ключовими категоріями антикорупційного законодавства.

Згідно зі ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. При цьому різниця між відповідальністю за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення полягає у тому, що за корупційні правопорушення не може наставати адміністративна відповідальність, на відміну від правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою ознайомлення співробітників Морської адміністрації з інформацією про поняття «корупційне правопорушення» і «порушення, пов’язане з корупцією», зміст таких порушень та види покарання за них, визначені Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, підготовлено інформаційні  матеріали на тему «Злочини та адміністративні правопорушення у сфері корупції. Адміністративна та кримінальна відповідальність», а також  пам’ятку  «Кримінальна та адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення».

Злочини та адміністративні правопорушення у сфері корупції. Адміністративна та кримінальна відповідальність.

Пам'ятка. Кримінальна та адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.


26.06.2020

Зміцнення доброчесності та зниження рівня корупції – важливі елементи належного врядування і демократії, засновані на принципі верховенства права. Корупція послаблює довіру громадян до системи державного управління.

На сучасному етапі розвитку державної служби України доброчесність має бути сутнісною ознакою публічної діяльності. 

Чим вище розвинуто у державного службовця почуття особистої та службової гідності , тим більше він дорожить своєю професійною честю, тим більш значуща його соціальна цінність для суспільства.

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою ознайомлення співробітників Морської адміністрації з інформацією про поняття доброчесності - одного із принципів державної служби – в контексті боротьби із корупцією,  про правила доброчесності державних службовців тощо підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Доброчесність як необхідна морально-етична складова діяльності державного службовця».

Доброчесність презентація.pdf


15.05.2020

Впродовж довгого часу корупція залишається однією з найбільших проблем України та є темою для постійних дебатів як для української, так і для міжнародної спільноти. 

Недостатній рівень доброчесності окремих службовців, зловживання владою, відсутність критичного ставлення більшості громадян України до проявів побутової корупції та сприйняття незаконного матеріального заохочення як дієвого інструменту для вирішення питань – одні з основних факторів, що сприяють виникненню корупції та ускладнюють її викорінення.

1 січня 2020 року набув чинності Закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою ознайомлення співробітників Морської адміністрації з інформацією про викривачів корупції, гарантії захисту їх трудових прав та умови отримання винагороди викривачем, підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Щодо можливих способів подання повідомлень про корупцію. Захист викривачів.».

Щодо можливих способів подання повідомлень про корупцію. Захист викривачів.pdf


15.03.2020

Кожен співробітник Державної служби морського та річкового транспорту України зобов’язаний неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть розглядатись як підстава підозрювати його в корупції.

Для нагадування співробітникам Морської адміністрації про обмеження і заборони для державних службовців, передбачені антикорупційним законодавством, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Отримання подарунків та відповідальність за порушення встановлених законодавством обмежень щодо одержання подарунків».

Отримання подарунків та відповідальність за порушення встановлених законодавством обмежень щодо одержання подарунків.pdf


14.11.2019

Вступаючи на державну службу, особа, крім прав та основних обов'язків державного службовця, свідомо й добровільно приймає встановлені законодавством антикорупційні обмеження і заборони.

Головна мета правових обмежень – це забезпечення прозорого й ефективного функціонування інституту державної служби, встановлення правових бар'єрів перед можливими зловживаннями державних службовців, створення умов для належного виконання посадових повноважень.

Кожен співробітник Державної служби морського та річкового транспорту України зобов'язаний неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть розглядатись як підстава підозрювати його в корупції.

Для нагадування співробітникам Морської адміністрації про обмеження і заборони для державних службовців, передбачені антикорупційним законодавством, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про Державну службу України» та «Про запобігання корупції». Сумісництво та суміщення. Відповідальність за порушення встановлених обмежень.».
 • У повсякденному житті правила етичної поведінки необхідні у всіх сферах, зокрема це стосується і професійної діяльності державних службовців.

  Сьогодні правила ділового протоколу та етикету на рівні державних службовців стали менш консервативними, більш вільними та лояльними. Знання та вміле використання державними службовцями закономірностей функціонування комунікативних процесів, особливостей застосування комунікативних технологій, правил та засад ділового етикету надають їм можливість більш ефективно організовувати службові, виховні та особисті комунікації.

  Загальні принципи, норми та вимоги до правил етичної поведінки державних службовців визначені, зокрема, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції» та загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, які містять узагальнені стандарти етичної поведінки, якими зобов’язані користуватись державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків.

  Для нагадування співробітникам Морської адміністрації про правила етичної поведінки державного службовця Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено відповідні презентаційні матеріали на тему «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави».

 • З метою нагадування співробітникам Морської адміністрації про необхідність подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, за якою формою, яким чином та у зв’язку з чим подавати зазначені повідомлення, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено та направлено до структурних підрозділів презентаційні матеріали на тему «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані», у яких висвітлені такі поняття як «дохід», «установа банку-нерезидента», викладено інформацію щодо зобов’язань суб’єктів декларування та наведено приклади зміну майновому стані.

 • Органи державної влади, у тому числі Морська адміністрація, мають певну свободу вибору в прийнятті того чи іншого рішення, однак, приймаючи його, вони повинні керуватися винятково повноваженнями, наданими їм нормами законодавства. Дискреційні повноваження полягають у тому, що орган влади може вибирати з кількох варіантів допустимих рішень той, який вважає найбільш відповідним у даному випадку. Оскільки саме можливість діяти на власний розсуд створює умови для вчинення корупційних правопорушень, дискреційні повноваження входять до переліку корупційних ризиків.

   З метою запобігання проявам корупції та підвищення необхідного рівня знань співробітників Морської адміністрації Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено та направлено до структурних підрозділів презентаційні матеріали на тему «Дискреційні повноваження», у яких висвітлені такі поняття як «дискреційні повноваження», «дискреція», «розсуд суб’єктів владних повноважень», викладено інформацію щодо меж, принципів застосування та загальних ознак дискреційних повноважень.
 • З метою підвищення необхідного рівня знань співробітників Морської адміністрації щодо загальних вимог антикорупційного законодавства Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено та направлено до структурних підрозділів презентаційні матеріали (Роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства. Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень), у яких висвітлені такі поняття, як «корупція», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією», «суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення», роз’яснено шляхи запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, а також висвітлено інформацію щодо відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. .
 • Неналежне врегулювання конфліктів між приватними інтересами та державними обов’язками службових осіб, так само як і порушення встановлених чинним антикорупційним законодавством заборон та обмежень, стає джерелом корупції.
  Для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено памʼятку «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»
 • У зв’язку з наближенням чергового етапу електронного декларування, який розпочнеться 01.01.2019, з метою завчасної підготовки суб’єктів декларування до подання електронних документів Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено лекцію на тему: «Актуальні питання подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • План навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції в Державній службі морського та річкового транспорту України на вересень-грудень 2018 року .
 • Лекція на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» .
 • Національним агентством з питань запобігання корупції було впроваджено безкоштовний навчальний онлайн - курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» на платформі масових відкритих онлайн - курсів Prometheus. Бажаючі можуть пройти цей курс за посиланням .
 • Лекція на тему: «Роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію» .
 • З метою удосконалення отриманих базових знань про конфлікт інтересів пропонуємо вам пройти поглиблений онлайн-курс: «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», який покликаний підвищити ефективність виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень з урахуванням тих помилок та проблемних питань, які були виявлені під час правозастосовної практики. Цей онлайн-курс допоможе особам, у діяльності яких виникає конфлікт інтересів, а також тим, хто такий конфлікт інтересів зобов’язаний врегульовувати. Зокрема, в поглибленому онлайн-курсі буде можливість ознайомитися з переліком типових ситуацій, які зумовлюють наявність у особи приватного інтересу, детальніше вивчити питання щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав, ознайомитися з типовими помилками при врегулюванні конфлікту інтересів, щоб не допускати їх в своїй діяльності та інші актуальні з точки зору правозастосування питання. Слухачі курсу матимуть змогу попрацювати над практичними завданнями, отримати інфографіку про основні законодавчі вимоги щодо конфлікту інтересів та пов’язані з ним обмеження, оцінити рівень отриманих знань, пройшовши відповідне тестування, а у разі успішного проходження тестування – отримати сертифікат.
 • З метою поглиблення знань у сфері антикорупційного законодавства, підвищення правової культури і свідомості посадових осіб Морської адміністрації Сектором з питань виявлення та запобігання корупції проведено лекції на тему: «Поняття етичних стандартів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави».
  Додатки: Конспект лекції: «Поняття етичних стандартів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави»;
  Витяг з Закону України «Про запобігання корупції» (розділ VI);
  Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» № 158 від 05.08.2016.