• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Внесення змін в Суднову книгу України

Опубліковано 05 травня 2022 року, 03:01

Перелік документів

  1. Заява у довільній формі з письмовим обґрунтуванням необхідності внесення змін та документи, що підтверджують необхідність внесення змін до Суднової книги України.
  2. Раніше виданий документ, що підлягає заміні.
  3. Копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору (у разі внесення до Суднової книги України змін, зумовлених прийняттям рішень про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, перейменування вулиці, реєстраційний збір не справляється.
  4. Копії документів, що посвідчують особу власника судна, підтверджують його громадянство, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), - для суден, що належать фізичним особам; копії установчих документів та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для суден, що належать юридичним особам; копії документів, що посвідчують особу власника судна, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для суден, що належать фізичним особам - підприємцям.
  5. Згода на збір та обробку персональних даних: зразок.
  6. Підписаний заявником опис доданих документів.


Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником. Судно, що належить декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструється за однією особою. Справжність підпису іншої особи - співвласника засвідчується нотаріально. До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад державною мовою, засвідчений у встановленому порядку. 

Заявник повинен подати документи для внесення змін до Суднової книги України протягом 60 календарних днів з дати виникнення таких змін.

Під час внесення змін до Суднової книги України стосовно зміни власника за його бажанням може бути змінено назву та/або бортовий реєстраційний номер, про що зазначається в заяві про внесення змін.

Внесення змін щодо нового власника судна, стосовно якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, здійснюється за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на судно у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні.