• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Євроінтеграція

Опубліковано 16 лютого 2021 року, 15:35

Одним із основних завдань Адміністрації судноплавства є забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Важливим чинником повернення України на світовий ринок перевезень на морських і внутрішніх водних шляхах є створення сучасного правового поля для приваблення інвестицій у цей сегмент транспортного сектору економіки. Для цього вкрай необхідним є приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними стандартами судноплавства. Міжнародні конвенції, прийняті у рамках діяльності Міжнародної морської організації, документи Комітету з Водного транспорту Європейської Економічної Комісії ООН і Дунайської комісії є основою, яку необхідно імплементувати у правове поле України. Законодавство Європейського Союзу є зразком такої імплементації, що повинно стати прикладом для України.

Підписана у 2014 році Угода про асоціацію відкрила новий етап у співпраці України та Європейського Союзу.

Угода про асоціацію спрямована на поступове зближення України та Європейського Союзу, формування політичного діалогу, запровадження умов для посилених економічних та торговельних відносин, інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу, посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод.

Водночас повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., докорінним чином прискорила курс держави на вступ до Європейського Союзу.

28 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський подав заявку про вступ до Європейського Союзу, а вже 24 червня Європейська Рада надала Україні статус кандидата у члени ЄС, що стало новим поштовхом до процесу європейської інтеграції України. Ці події роблять євроінтеграцією однією з найбільш нагальних задач для України, узгодження українського законодавства з європейським та поступової інтеграції транспортної мережі України до транспортної мережі Європейського союзу.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та отримання статусу кандидата у члени ЄС стало новим поштовхом до процесу європейської інтеграції України.

Адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу сприятиме лібералізації та взаємному доступу на ринки України та Європейського Союзу та повне виконання Україною зобов’язань у сфері торговельного мореплавства і внутрішнього водного транспорту, які взяті нею за міжнародними договорами у зазначених сферах.


Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною і ЄС

Залучення та використання міжнародної технічної допомоги

Уряд ухвалив Стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України до 2026 року