• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Документи для отримання ліцензії

Опубліковано 31 січня 2019 року, 13:25

1. Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності на перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом

No. Назва документу Форма документу
1.

Заява про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності

.pdf .doc
2.

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом

.pdf .doc
3.

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (або уповноваженої особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу)4.

Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирських суден)5.

Копія класифікаційного свідоцтва судна/свідоцтва судна внутрішнього плавання6.

Копія документа про управління безпекою (з урахуванням частини четвертої статті 60 Закону України “Про внутрішній водний транспорт”)7.

Копія документа про відповідність системи управління безпекою (за наявності)8.

Копії документів, що підтверджують право здобувача ліцензії використовувати судно на законних підставах9.

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом

.pdf .doc
Увага:
1. Усі копії підтвердних документів повинні бути завірені здобувачем ліцензії/ліцензіатом, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи.
2. У разі подання документів представником здобувача ліцензії/ ліцензіата надається засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження.
3. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених законодавством, на усі електронні документи накладається електронний підпис здобувача ліцензії/ліцензіата, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

2. Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності на перевезення пасажирів малими суднами

No. Назва документу Форма документу
1. Заява про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності .pdf .doc
2. Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом .pdf .doc
3.
Копія паспорта керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (або уповноваженої особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу)

4.
Копії документів, що підтверджують право здобувача ліцензії/ліцензіата як судновласника використовувати судно на законних підставах

5.
Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом .pdf .doc
Увага:
1. Усі копії підтвердних документів повинні бути завірені здобувачем ліцензії/ліцензіатом, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи.
2. У разі подання документів представником здобувача ліцензії/ ліцензіата надається засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження.
3. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених законодавством, на усі електронні документи накладається електронний підпис здобувача ліцензії/ліцензіата, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.


ШАБЛОНИ ЗАЯВ
Заява про переоформлення ліцензії .pdf .doc
Заява про зупинення дії ліцензії повністю або частково .doc
Заява про відновлення дії ліцензії повністю або частково .doc
Заява про звуження провадження виду господарської діяльності .doc