• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Внесення змін до відомостей у Реєстрі

Опубліковано 10 серпня 2022 року, 16:19

Інформація в Реєстрі в частині відомостей про об’єкт підлягає оновленню з метою забезпечення суб’єктів внутрішнього водного транспорту інформацією про об’єкти внутрішнього водного транспорту та виконання завдань у сфері безпеки судноплавства.

У разі внесення змін до відомостей про об’єкт (крім змін, що стосуються відомостей щодо свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації, які оновлюються відповідно до абзацу дев’ятого пункту 8 Порядку) декларант протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін подає до Адміністрації судноплавства декларацію з відповідною інформацією за встановленою формою для внесення змін до відомостей про об’єкт до Реєстру.

Форми декларацій для внесення змін:

1. Декларація про внесення змін до відомостей щодо річкового порту (термінала) (зразок додається).

2. Декларація про внесення змін до відомостей про об’єкт (щодо об’єктів, зазначених у підпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 пункту 7 Порядку) (зразок додається).

3. Декларація про внесення змін до відомостей щодо судноремонтних та суднобудівних підприємств (зразок додається).

4. Декларація про внесення змін до відомостей щодо габаритів суднового ходу (зразок додається).

5. Декларація про внесення змін до відомостей щодо судноплавних гідротехнічних споруд (зразок додається).

6. Декларація про внесення змін до відомостей щодо мостів (зразок додається).

7. Декларація про внесення змін до відомостей щодо плавучих споруд (зразок додається).

У разі подання декларації для внесення змін до відомостей про об’єкт така декларація заповнюється виключно в частині відомостей, що змінилися, всі інші поля залишаються не заповненими.

 Протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації для внесення змін до відомостей про об’єкт, Адміністрація судноплавства перевіряє зазначені у ній відомості та вносить відповідні відомості до Реєстру.

У разі внесення змін до відомостей про об’єкт Адміністрацією судноплавства формується та надається новий витяг з Реєстру у строк, передбачений пунктом 14 Порядку ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 № 408.

У разі закінчення строку дії документів, відомості про які зазначено декларантом у декларації, та декларантом не подано оновленої інформації щодо строку дії таких документів для актуалізації відомостей в Реєстрі з метою забезпечення суб’єктів внутрішнього водного транспорту інформацією про об’єкт внутрішнього водного транспорту Адміністрацією судноплавства робиться відмітка у Реєстрі про відсутність оновленої інформації. Після подання декларантом оновленої інформації Адміністрація судноплавства протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої інформації перевіряє її та вносить відповідні дані до Реєстру. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Реєстру, мають тимчасовий характер, у Реєстрі зазначається відповідний строк дії таких відомостей.

Достовірність, повноту та актуалізацію поданої інформації для внесення відомостей до Реєстру забезпечують декларанти.