• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Перелік вимог законодавства

Опубліковано 28 січня 2020 року, 14:36

Перелік вимог законодавства, яких повинен дотримуватись суб’єкт господарювання
у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті
(крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості)

№ з/п Нормативно-правовий акт або нормативний документ Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін’юсті
Найменування Дата і номер
Міжнародні акти:

1.

Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року2.

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (СОЛАС-74) (SOLAS)3.

Міжнародна конвенція про безпечні контейнери4.

Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ)5.

Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобівЗакони України:

1.

Про перевезення небезпечних вантажів

06.05.2000 № 1644-ІІІ


2.

Кодекс торговельного мореплавства України

23.05.1995 № 176/95-ВР


3.

Про страхування

07.03.1996 № 85/96-ВР


4.

Про морські порти України

17.05.2012 № 4709-VI


5.

Про ліцензування видів господарської діяльності

02.03.2015 № 222-VIII


Постанови Кабінету Міністрів України:
1.

Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

31.10.2007 № 1285


2.

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників

25.11.2009 № 1262


3.

Порядок надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

24.07.2013 № 670


4.

Про затвердження порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту

24.07.2013 № 926


5.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

23.12.2015 № 1186


6.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою морського та річкового транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 602

10.07.2019 № 602


Інші нормативно-правові акти:

1.

Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення

14.12.1998 № 497

30.12.1998 № 848/3288

2.

Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України

10.04.2001 № 205

28.05. 2001 № 452/5643

3.

Про затвердження Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден

28.05.2001 № 341

25.06.2001 № 544/5735

4.

Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден

28.05.2001 № 340

25.06.2001 № 545/5736

5.

Про затвердження Інструкції про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання

14.07.2003 № 531

29.07.2003 № 653/7974

6.

Про затвердження Положення про систему управління безпекою на морському і річковому транспорті

20.11.2003 № 904

19.12.2003 № 1193/8514

7.

Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

16.02.2004 № 91

12.07.2004 № 872/9471

8.

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

26.01.2005 № 15

15.02.2005 № 231/10511

9.

Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

27.05.2005 № 257

13.10.2005 № 1191/11471

10.

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України

30.08.2006 № 132

18.09.2006 № 1056/12930

11.

Про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України

29.05.2006 № 514

14.06.2006 № 708/12582


12.

Про затвердження Положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу Актів про відповідність портових засобів

31.12.2007 № 1095

19.12.2007 № 1380/14647

13.

Правила перевезення небезпечних вантажів

25.11.2008 № 1430

26.02.2009 № 180/16196

14.

Про комплекс заходів щодо створення річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах України

25.02.2011 № 7

19.05.2011 № 606/19344

15.

Про затвердження Типового положення про службу морської безпеки

25.08.2011 № 339

26.10.2011 № 1233/19971

16.

Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден

08.05.2013 № 291

24.05.2013 № 807/23339

17.

Про затвердження Порядку надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України

08.05.2013 № 294

29.05.2013 № 834/23366

18.

Про затвердження Положення про морських лоцманів

08.05.2013 № 292

10.06.2013 № 920/23452

19.

Про затвердження Типового положення про загін охорони морського порту

15.04.2013 № 220

10.06.2013 № 922/23454

20.

Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт

25.07.2013 № 505

09.08.2013 № 1360/23892

21.

Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України

05.06.2013 № 348

15.08.2013 № 1401/23933

22.

Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України

21.08.2013 № 631

06.09.2013 № 1533/24065

23.

Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна

10.11.2014 № 575

26.11.2014 № 1507/26284

24.

Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів

12.05.2015 № 166/550

05.06.2015 № 663/27108

25.

Про затвердження Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України

04.04.2017 № 126

28.04.2017 № 556/30424

26.

Інструкції про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 14 липня 2003 року № 531, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 року за № 653/7974

14.07.2003 № 531

29.07.2003 № 653/7974