• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Внесення змін до Державного суднового реєстру України

Опубліковано 05 травня 2022 року, 15:58

Перелік документів

  1.  Заява у довільній формі;
  2. письмове обґрунтування за підписом заявника та документи, що підтверджують необхідність внесення змін до Державного суднового реєстру України (за наявності);
  3. раніше виданий документ, що підлягає заміні (за потреби);
  4. копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору. 

Разом із заявою подається також підписаний заявником перелік доданих документів.

У заяві окремо зазначаються спосіб, у який заявник бажає отримати відповідні документи (поштою, особисто або через представника), та строк проведення реєстраційних дій (звичайний або протягом двох робочих днів з дати прийняття заяви).

У разі подання заяви через уповноважений орган/особу подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цього суб’єкта, в якому обов’язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи на представлення інтересів у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються нотаріусом або органами, якіздійснили їх оформлення та видачу. Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником. Копія обмірного свідоцтва може бути завірена заявником. До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад на державну мову, засвідчений у встановленому порядку.

Заявник повинен подати документи для внесення змін до Державного суднового реєстру України протягом 14 календарних днів з дати виникнення таких змін. 

Додаткова інформація

Під час внесення змін до Державного суднового реєстру України стосовно зміни власника за його бажанням може бути змінено назву та/або бортовий реєстраційний номер, про що зазначається в заяві про внесення змін. 

Внесення змін щодо нового власника судна, стосовно якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, здійснюється за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на судно у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні.