• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Структура служби

Опубліковано 25 листопада 2020 року, 12:00

I. КЕРІВНИЦТВО

Голова

Перший заступник Голови

Заступник Голови

Заступник Голови з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

II. ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ТА БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

Директор департаменту

Відділ контролю суден та безпеки судноплавства

Відділ державного нагляду на морському та річковому транспорті

Відділ контролю охорони суден та портових засобів

Відділ державного ринкового нагляду

ІІІ. ДЕПАРТАМЕНТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Директор департаменту

Відділ ведення Державного суднового реєстру України та видачі суднових документів

Дозвільно-ліцензійний відділ

Відділ ведення Суднової книги України та видачі документів на право управління малими і прогулянковими суднами

Відділ моніторингу та ведення баз даних

IV. ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Директор департаменту

Відділ претензійно-позивної роботи

Відділ правової роботи

Відділ нормативних актів

Відділ аналізу проєктів законодавства на відповідність міжнародним договорам

V. ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Директор департаменту

Відділ проходження державної служби

Відділ роботи з персоналом

Відділ професійного розвитку персоналу

Відділ роботи з керівними кадрами державних підприємств, установ та організацій

VI. ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

Директор департаменту – головний бухгалтер

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ бюджетного та фінансового планування

Відділ договірної роботи та майнових відносин

Відділ фінансово-економічної роботи з державними підприємствами, установами та організаціями

VII. ДЕПАРТАМЕНТ  З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ ПЛАВСКЛАДУ І СПЕЦІАЛІВСТІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Директор департаменту

Відділ контролю за дипломуванням спеціалістів водного транспорту

Відділ з питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден

Відділ ведення єдиного Державного реєстру документів моряків

Відділ методичного забезпечення та моніторингу

VIII. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Начальник управління

Відділ взаємодії з міжнародними організаціями та європейської інтеграції

Відділ двосторонніх та багатосторонніх договорів і протоколу


IX. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ

Начальник управління

Відділ документального забезпечення

Відділ контролю, роботи зі зверненням громадян та забезпечення доступу до публічної інформації

X. ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГОЛОВИ

Начальник відділу

XI. ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Начальник відділу

XII. ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Начальник відділу

XIII. ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙНИХ ПОДІЙ

Начальник відділу

XIV. СЕКТОР ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА РОБОТИ ЗІ ЗМІ

Завідувач сектору

XV.СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Завідувач сектору

XVI. СЕКТОР РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ

Завідувач сектору

XVІI. СЕКТОР З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Завідувач сектору

XVІІI. СЕКТОР З ПИТАНЬ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завідувач сектору

 

X. УПРАВЛІННЯ (СЛУЖБА) КАПІТАНА ХЕРСОНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ

Начальник управління (служби) – капітан порту

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства

Відділ надання адміністративних послуг

XX. ВІДДІЛ (СЛУЖБА) КАПІТАНА СКАДОВСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ 

Начальник відділу (служби) – капітан порту

XXI. ВІДДІЛ (СЛУЖБА) КАПІТАНА БЕРДЯНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ 

Начальник відділу (служби) – капітан порту

XXІI. УПРАВЛІННЯ (СЛУЖБА) КАПІТАНА МАРІУПОЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ 

Начальник управління (служби) – капітан порту

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства

Відділ надання адміністративних послуг

XXІIІ. УПРАВЛІННЯ (СЛУЖБА) КАПІТАНА ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ 

Начальник управління (служби) – капітан порту

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства

Відділ надання адміністративних послуг

ХХІV. ВІДДІЛ (СЛУЖБА) КАПІТАНА ЧОРНОМОРСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ 

Начальник відділу (служби) – капітан порту

XXV. ВІДДІЛ (СЛУЖБА) КАПІТАНА МОРСЬКОГО ПОРТУ "ПІВДЕННИЙ

Начальник відділу (служби) – капітан порту

XXVI. УПРАВЛІННЯ (СЛУЖБА) КАПІТАНА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ

Начальник управління (служби) – капітан порту

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства

Відділ надання адміністративних послуг

XXVIІ. ВІДДІЛ (СЛУЖБА) КАПІТАНА РЕНІЙСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ 

Начальник відділу (служби) – капітан порту

XXVІIІ. ВІДДІЛ (СЛУЖБА) КАПІТАНА УСТЬ-ДУНАЙСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ 

Начальник відділу (служби) – капітан порту

XXIX. ВІДДІЛ (СЛУЖБА) КАПІТАНА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ

Начальник відділу (служби) – капітан порту

XXХ. УПРАВЛІННЯ (СЛУЖБА) КАПІТАНА МИКОЛАЇВСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ

Начальник управління (служби) – капітан порту

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства

Відділ надання адміністративних послуг

XXХI. ВІДДІЛ (СЛУЖБА) КАПІТАНА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ "ОЛЬВІЯ"

Начальник відділу (служби) – капітан порту

ХХХIІ. ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Начальник управління

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті

Відділ надання адміністративних послуг

Сектор забезпечення діяльності управління

ХХХІIІ. ЧОРНОМОРСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Начальник управління

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті

Відділ надання адміністративних послуг

Сектор забезпечення діяльності управління

ХХХІV. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Начальник управління

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому транспорті

Відділ державного нагляду (контролю) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки

Відділ надання адміністративних послуг

Сектор забезпечення діяльності управління

XXХV. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Начальник управління

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому транспорті

Відділ державного нагляду (контролю) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки

Відділ надання адміністративних послуг

Сектор забезпечення діяльності управління

XXХVI. ПОДІЛЬСЬКО-КАРПАТСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Начальник Управління

Відділ державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому транспорті

Відділ надання адміністративних послуг

Сектор забезпечення діяльності управління