• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В»

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 20 квітня 2021 № 186
Опубліковано 20 квітня 2021 року, 13:46

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 та службових записок директора Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства Володимира Іванова від 14.04.2021 № 2450/02/17-21 та директора Департаменту управління персоналом Ірини Чечоти від 19.04.2021 № 2526/05/17-21, н а к а з у ю:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В»:

- начальника Управління (служби) капітана Одеського морського порту – капітана порту;

- головного спеціаліста відділу проходження державної служби Департаменту управління персоналом.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» зазначених у пункті 1 цього наказу, що додаються.

3. Департаменту управління персоналом забезпечити розміщення цього наказу про оголошення конкурсу та умов його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання цього наказу через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційному вебсайті Державної служби морського та річкового транспорту України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В. о. Голови                                                                                                                                      Андрій ГЛАЗКОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби морського та
річкового транспорту України
від 20.04.2021 186УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби категорії «Б» – начальника Управління (служби) капітана
Одеського морського порту – капітана порту
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація поточної роботи Управління (служби):

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Управління (службу);

- забезпечення планування роботи Управління (служби);

- здійснення контролю за виконанням працівниками Управління (служби) посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Управління (службу);

- забезпечення дотримання працівниками Управління (служби) правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку Морської адміністрації.

- моніторинг, контроль за виконанням покладених на Управління (службу) завдань і функцій, дотримання виконавської дисципліни працівниками, проведення оперативних нарад.

Забезпечення здійснення державного нагляду за:

дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту;

дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським транспортом;

підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;

криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії;

станом морських шляхів;

дотриманням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках;

функціонуванням системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним Прапором України;

організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів морським і річковим транспортом.

Здійснення реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством.

Забезпечення здійснення перевірки суднових документів, дипломів, кваліфікаційних свідоцтв командного складу та членів екіпажів суден.

Здійснює видачу:

посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу;

документів, зазначених у статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України;

дозволу на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у межах території та акваторії морського порту.

Оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює облік та розслідування аварійних морських подій в порядку, встановленому законодавством.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень.

Забезпечення здійснення контроль за:

укладенням договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом;

забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

станом функціонування навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у морському порту, на підходах до нього, в територіальному морі, внутрішніх морських водах;

функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України.

Забезпечення здійснення перевірок відповідності систем охорони портових засобів вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

Забезпечення здійснення оглядів суден (крім суден флоту рибної промисловості) в установленому порядку.

Видача розпоряджень в межах своїх повноважень.

Виконання інших прав та обов’язків відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164.

Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.

Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Управління (служби).

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 8150 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 27 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

30 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.


Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за напрямом підготовки «Судноводіння» та мають диплом про присвоєння звання капітана далекого плавання.


2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, загальний стаж плавання на посаді капітана судна більше 500 регістрових тон не менше 24 місяців.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Делегування завдань

Розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень.

Уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату.

Здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання.

2.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі.

Ефективне управління ресурсами.

Чітке планування реалізації.

Ефективне формування та управління процесами.

3.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій.

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій.

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

4.

Цифрова грамотність

Вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціальне програмне забезпечення ефективного виконання своїх посадових обов’язків.

Вміння використовувати сервісу інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі.

Здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів.

Здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті ко конфіденційні дані.

Вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

5.

Відповідальність

Усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур.

Усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу торговельного мореплавства України;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Закону України «Про морські порти України»;

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Постанови Кабінет Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2019  № 670 «Про затвердження Порядку взаємодії державного підприємства “Адміністрація морських портів України” та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту»;

Наказу Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164 «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту»;

Наказу Міністерства інфраструктури України від 27.06.2013 № 430, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2013 за № 1230/23762 «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту»;

Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 516, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2006 за № 959/12833 «Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами»;

Наказу Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за № 353/8952 «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства»;

Наказу Міністерства транспорту України  від 27.09.1993 № 322, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.10.1993 за № 148 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка»;

Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.05.2005 № 257, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за № 1191/11471 «Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд»;

Наказу Міністерства інфраструктури України № 813 від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2013 за № 1901/24433 «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден»;

Наказу Міністерства інфраструктури України № 812 від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2013 за № 1950/24482 «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден»;

Наказу Міністерства інфраструктури України № 811 від 18.10.2013 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2013 за № 1902/24434 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників»;

Наказу Міністерства інфраструктури України від 09.11.2012  № 665, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1993/22305 «Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах»;

Наказу Міністерства інфраструктури України від 07.10.2014  № 490, зареєстрований в Міністерстві юстиції 24.10.2014 за № 1324/26101 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами»;

Наказу Міністерства інфраструктури від України 10.11.2014  № 575, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1507/26284 «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна»;

Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України № 377 від 07.05.2007, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за № 529/13796 «Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій» (зі змінами);

Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2006 № 1151, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за № 9/13276 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів»;

Наказу Міністерства транспорту України від 27.03.1998 № 93, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.1998 за № 233/2673 «Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Суднової книги України»;

Наказу Міністерства транспорту України від 14.06.2000 № 316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2000 за № 388/4609 «Про затвердження порядку присвоєння ідентифікаційного номеру Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під державним прапором України»;

Наказу Міністерства транспорту України від 21.01.1998 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.02.1997 за № 97/2537 «Про затвердження Порядку присвоєння назви судну».

3.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

Володіння англійською мовою (морська специфіка) не нижче рівня Upper-Intermediate (B2).


Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби морського та
річкового транспорту України
від 20.04.2021 186УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу проходження
державної служби Департаменту управління персоналом
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення згідно з Законом України «Про державну службу»:

- Підготовка проєктів наказів про призначення, переведення та звільнення;

- Здійснення формування та ведення особових справ державних службовців ;

- Обчислення стажу роботи та державної служби державних службовців Морської адміністрації, та підготовка проєктів наказів Морської адміністрації на встановлення надбавки державним службовцям за вислугу років;

- Організація складання Присяги державного службовця особою, яка в перше вступає на державну службу, оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

- Ведення та облік, зберігання трудових книжок персоналу Морської адміністрації, забезпечує видачу у встановленому порядку належно оформленої трудової книжки.

Контроль за дотриманням графіку відпусток персоналу Морської адміністрації.

Підготовка проєктів наказів щодо надання відпусток персоналу, готує пропозиції до графіку відпусток персоналу.

Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Морської адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами.

Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності та обчислення страхового стажу працівника.

Готує проєкти розпорядчих документів про відрядження керівників Морської адміністрації (Голови та його заступників).

Оформлення і видача довідки з місця роботи працівникам Морської адміністрації.

Надання консультативної допомоги працівникам Морської адміністрації з питань законодавства про працю та державну службу.

Ведення кадрового та загального діловодства Департаменту управління персоналом.

Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань управління персоналом, готує проєкти відповідей.

Виконує інші доручення керівництва Відділу та Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 8500 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 27 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

30 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.


Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.


Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Самоорганізація та самостійність в роботі

Уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

Здатність до самомотивації (самоуправління);

Вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

3.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про відпустки»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів;

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095.Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА