• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 07 травня 2021 № 234
Опубліковано 07 травня 2021 року, 18:08

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, службових записок директора Департаменту управління персоналом Ірини Чечоти від 29.04.2021 № 2879/05/17-21 та від 06.05.2021 № 3012/05/17-21, директора Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства Володимира Іванова від 05.05.2021 № 2973/02/17-21 та начальника Верхньодніпровського міжрегіонального управління Руслана Малика від 06.05.2021 № 3009/33-3/17-21, н а к а з у ю:

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б», що обіймають особи, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

– начальника Відділу внутрішнього аудиту;

– начальника Відділу (служби) капітана морського порту «Південний» – капітана порту.

2. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»:

– начальника Відділу (служби) капітана Бердянського морського порту – капітана порту;

– заступника начальника управління – начальника відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому транспорті Верхньодніпровського міжрегіонального управління;

– начальника відділу державного нагляду (контролю) за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки Верхньодніпровського міжрегіонального управління;

– начальника відділу надання адміністративних послуг Верхньодніпровського міжрегіонального управління;

– завідувача сектору забезпечення діяльності управління Верхньодніпровського міжрегіонального управління.

3. Затвердити умови проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «Б» зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу, що додаються.

4. Департаменту управління персоналом забезпечити розміщення цього наказу про оголошення конкурсів та умов їх проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання цього наказу через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційному вебсайті Державної служби морського та річкового транспорту України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В. о. Голови                                                                           Андрій ГЛАЗКОВЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 07.05.2021 № 234

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної

служби категорії «Б» – начальника Відділу внутрішнього аудиту

Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи Відділу:

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

- забезпечення планування роботи Відділу;

- здійснення контролю за виконанням працівниками Відділу посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Відділ;

- забезпечення дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечення організації поточної діяльності Відділу:

- координація роботи, планування, регулювання та контроль за ефективною взаємодією Відділу з іншими структурними підрозділами;

- моніторинг, контроль за виконанням покладених на Відділ завдань і функцій, дотримання виконавської дисципліни працівниками, проведення оперативних нарад.

Забезпечення формування простору внутрішнього аудиту.

Забезпечення планування, організації та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту.

Забезпечення складення та виконання програми забезпечення ті підвищення якості внутрішнього аудиту; проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.

Здійснення оцінки діяльності Державної служби морського та річкового транспорту України та підпорядкованих їй структур щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій

і завдань Служби (аудит ефективності).

Здійснення оцінки діяльності Державної служби морського та річкового транспорту України та підпорядкованих їй структур щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (фінансовий аудит).

Здійснення оцінки діяльності Державної служби морського та річкового транспорту України та підпорядкованих їй структур щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації стосовно діяльності її територіальних органів, установ та організацій, що належать до сфери її управління та управління державним майном (аудит відповідності).

Забезпечення подання Голові Державної служби морського та річкового транспорту України аудиторських звітів та рекомендацій.

Забезпечення підготовки та своєчасне подання звіту про результати діяльності Відділу відповідно до вимог чинного законодавства.

Забезпечення проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами здійснення внутрішнього аудиту; складення та виконання програми забезпечення ті підвищення якості внутрішнього аудиту; проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.

Здійснення заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Відділом за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту.

Забезпечення внесення пропозицій керівництву Державної служби морського та річкового транспорту України щодо вдосконалення його роботи.

За дорученням керівництва організація розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій та посадових осіб, запитів на інформацію

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12 500 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 14 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

19 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за спеціальністю «Економіка» або «Право»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 1001;

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217;

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 № 344);

Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2014 № 347 «Про затвердження форми звітності № 1-ДВА «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту», пояснювальної записки до звіту (зведеного звіту) та інструкції про їх складання та подання»;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095.Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 07.05.2021 № 234

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної

служби категорії «Б» – начальника Відділу (служби) капітана морського порту «Південний» – капітана порту

Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація поточної роботи Відділу (служби):

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ (службу);

- забезпечення планування роботи Відділу (служби);

- здійснення контролю за виконанням працівниками Відділу (служби) посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Відділ (службу);

- забезпечення дотримання працівниками Відділу (служби) правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку Морської адміністрації;

- моніторинг, контроль за виконанням покладених на Відділ (службу) завдань і функцій, дотримання виконавської дисципліни працівниками, проведення оперативних нарад.

Забезпечення здійснення державного нагляду за:

- дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту;

- дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським транспортом;

- підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;

- криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії;

- станом морських шляхів;

- дотриманням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках;

- функціонуванням системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним Прапором України;

- організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів морським і річковим транспортом.

Оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює облік та розслідування аварійних морських подій в порядку, встановленому законодавством.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень.

Здійснює контроль за:

- укладенням договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом;

- забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

- станом функціонування навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у морському порту, на підходах до нього, в територіальному морі, внутрішніх морських водах;

- функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

- проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України.

Забезпечення здійснення перевірок відповідності систем охорони портових засобів вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

Здійснює огляд суден (крім суден флоту рибної промисловості) в установленому порядку.

Видача розпоряджень в межах своїх повноважень.

Виконання інших прав та обов’язків відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164.

Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.

Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Відділу (служби).

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7 400 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 14 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

19 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за напрямом підготовки «Судноводіння» та мають диплом про присвоєння звання капітана далекого плавання.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, загальний стаж плавання на посаді капітана судна більше 500 регістрових тон не менше 24 місяців.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Кодекс торговельного мореплавства України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про морські порти України»;

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2019  № 670 «Про затвердження Порядку взаємодії державного підприємства “Адміністрація морських портів України” та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту»;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164 «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту затвердженого»;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.06.2013 № 430, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2013 за № 1230/23762 «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту»;

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 516, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2006 за № 959/12833 «Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами»;

Наказ Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за № 353/8952 «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства»;

Наказ Міністерства транспорту України від 27.09.1993 № 322, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.10.1993 за № 148 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка»;

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.05.2005 № 257, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за № 1191/11471 «Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд»;

3.

Інші знання,  необхідні для виконання посадових обов’язків

Володіння англійською мовою (морська специфіка) не нижче рівня Upper-Intermediate (B2).Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 07.05.2021 № 234

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної

служби категорії «Б» – начальника Відділу (служби) капітана Бердянського морського порту – капітана порту

Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація поточної роботи Відділу (служби):

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ (службу);

- забезпечення планування роботи Відділу (служби);

- здійснення контролю за виконанням працівниками Відділу (служби) посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Відділ (службу);

- забезпечення дотримання працівниками Відділу (служби) правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку Морської адміністрації.

- моніторинг, контроль за виконанням покладених на Відділ (службу) завдань і функцій, дотримання виконавської дисципліни працівниками, проведення оперативних нарад.

Забезпечення здійснення державного нагляду за:

дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту;

дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським транспортом;

підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;

криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії;

станом морських шляхів;

дотриманням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках;

функціонуванням системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним Прапором України;

організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів морським і річковим транспортом.

Оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює облік та розслідування аварійних морських подій в порядку, встановленому законодавством.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень.

Здійснює контроль за:

укладенням договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом;

забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

станом функціонування навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у морському порту, на підходах до нього, в територіальному морі, внутрішніх морських водах;

функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України

Забезпечення здійснення перевірок відповідності систем охорони портових засобів вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

Забезпечує здійснення огляду суден (крім суден флоту рибної промисловості) в установленому порядку.

Видача розпоряджень в межах своїх повноважень.

Виконання інших прав та обов’язків відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164.

Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.

Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Відділу (служби).

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7 400 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 14 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

19 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.


Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за напрямом підготовки «Судноводіння» та мають диплом про присвоєння звання капітана далекого плавання.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, загальний стаж плавання на посаді капітана судна більше 500 регістрових тон не менше 24 місяців.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Кодекс торговельного мореплавства України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про морські порти України»;

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Постанова Кабінет Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2019  № 670 «Про затвердження Порядку взаємодії державного підприємства “Адміністрація морських портів України” та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту»;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164 «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту затвердженого»;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.06.2013 № 430, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2013 за № 1230/23762 «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту»;

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 516, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2006 за № 959/12833 «Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами»;

Наказ Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за № 353/8952 «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства»;

Наказ Міністерства транспорту України  від 27.09.1993 № 322, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.10.1993 за № 148 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка»;

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.05.2005 № 257, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за № 1191/11471 «Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд»;

Наказ Міністерства інфраструктури України № 813 від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2013 за № 1901/24433 «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден»;

Наказ Міністерства інфраструктури України № 812 від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2013 за № 1950/24482 «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден»;

Наказ Міністерства інфраструктури України № 811 від 18.10.2013 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2013 за № 1902/24434 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників»;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 09.11.2012  № 665, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1993/22305 «Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах»;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.10.2014  № 490, зареєстрований в Міністерстві юстиції 24.10.2014 за № 1324/26101 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами»;

Наказ Міністерства інфраструктури від України 10.11.2014  № 575, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1507/26284 «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна»;

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 377 від 07.05.2007, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за № 529/13796 «Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій» (зі змінами);

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2006 № 1151, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за № 9/13276 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів»;

Наказ Міністерства транспорту України від 27.03.1998 № 93, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.1998 за № 233/2673 «Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Суднової книги України»;

Наказ Міністерства транспорту України від 14.06.2000 № 316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2000 за № 388/4609 «Про затвердження порядку присвоєння ідентифікаційного номеру Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під державним прапором України»;

Наказ Міністерства транспорту України від 21.01.1998 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.02.1997 за № 97/2537 «Про затвердження Порядку присвоєння назви судну».

3.

Інші знання,  необхідні для виконання посадових обов’язків

Володіння англійською мовою (морська специфіка) не нижче рівня Upper-Intermediate (B2).Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 07.05.2021 № 234

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної

служби категорії «Б» – заступника начальника управління –

начальника відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому транспорті

Верхньодніпровського міжрегіонального управління

Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи Відділу:

здійснення загального керівництва за діяльністю Відділу;

визначення політики та стратегії діяльності Відділу;

забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

забезпечення планування роботи Відділу;

здійснення контролю за виконанням працівниками Відділу посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Відділ;

забезпечення дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечення здійснення:

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на річковому транспорті в межах діяльності Відділу та звітування перед керівництвом Управління;

узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на річковому транспорті;

нагляду за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища річковим транспортом;

контролю за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на річкових суднах;

контролю та нагляду за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів річковим транспортом;

контролю і нагляду за додержанням правил користування засобами річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті, а також за додержанням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації річкових суден на внутрішніх водних шляхах України i щодо забезпечення збереження вантажів на річковому транспорті;

контролю за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

контролю за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку i рятування на внутрішніх водних шляхах України;

перевірок готовність об’єктових аварійно- рятувальних служб у річкових портах України та відомчої пожежної охорони на річковому транспорті до проведення робіт із запобігання i ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, катастроф та інших подій;

оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів річкових суден (крім суден флоту рибної промисловості);

підготовки пропозиції щодо перегляду стандартів стосовно берегових систем забезпечення та контролю безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

контролю та нагляду за впровадженням та функціонуванням систем управління безпекою судноплавства на річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості);

оглядів суден перед початком навігації з метою проведення оцінки їх придатності до плавання на річкових внутрішніх водних шляхах;

перевірок суднових документів на маломірних (малих) суднах та документів на право управління ними;

участь у розслідуванні та проведенні аналізу причин аварійних подій на річковому транспорті, готує пропозиції до плану профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і за дорученням керівництва контролює проведення зазначених заходів (крім аварій з суднами флоту рибної промисловості);

контролю за проведенням аварійно-рятувальних робіт на річковому транспорті;

ведення обліку пожеж річковому транспорті, що сталися в межах зони відповідальності Управління.

Складає в установленому порядку акти та видає обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень і недоліків, пов’язаних із порушенням правил безпеки судноплавства на річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості), здійснює контроль за виконанням таких приписів.

Бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів із питань, що належать до повноважень Відділу.

Розглядає разом із зацікавленими структурними підрозділами Морської адміністрації проєкти нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до повноважень Відділу, готує та бере участь у підготовці пропозицій до них.

Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.

Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Управління.

Виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 9 250 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 14 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

19 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Водного кодексу України;

Закону України «Про транспорт»;

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Закону України «Про охорону навколишнього природнього середовища»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Постанова Кабінет Міністрів України від 12 червня 1996 року № 640 Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних;

Постанова Кабінет Міністрів України від 7 жовтня 2009 року № 1137 Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18.04.2013 № 235, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 744/23276 Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті;

Наказ Міністерство транспорту України від 19.04.2001 № 225, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 травня 2001 року за № 400/559 Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України;

Наказ Міністерство транспорту України від 20.11.2003 № 904, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1193/8514 Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті;

Наказ Міністерство транспорту України від 16.02.2004 № 91, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471 Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України


Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

Від 07.05.2021 № 234

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної

служби категорії «Б» – начальника відділу державного нагляду (контролю)

за маломірними (малими) суднами та базами для їх стоянки

Верхньодніпровського міжрегіонального управління

Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи Відділу:

здійснення загального керівництва за діяльністю Відділу;

визначення політики та стратегії діяльності Відділу;

забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

забезпечення планування роботи Відділу;

здійснення контролю за виконанням працівниками Відділу посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Відділ;

Здійснює реалізацію державної політики з безпеки на річковому транспорті, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення.

Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на річковому транспорті, підготовку пропозицій щодо його удосконалення, а також законодавства про судноплавство на суднах, у річкових портах, територіальних та внутрішніх водах, на внутрішніх водних шляхах України.

Здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища річковим транспортом.

Здійснює контроль і нагляд за додержанням правил користування засобами річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті, а також за додержанням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації річкових суден на внутрішніх водних шляхах України і щодо забезпечення збереження вантажів на річковому транспорті.

Здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил утримання та експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден.

Здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.

У випадках, передбачених законодавством, складає протоколи про адміністративні правопорушення.

Здійснює профілактичні заходи щодо запобігання виникненню транспортних подій, катастроф, аварій, на річковому транспорті та маломірних (малих) суднах.

Опрацьовує та надає проєкти відповідей на звернення громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Управління.

Бере участь в опрацюванні та погодженні правил плавання маломірними (малими) суднами на водних об’єктах.

Складає в установленому  порядку акти та видає обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень і недоліків, пов’язаних з порушенням правил безпеки на річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості), та здійснює контроль за виконанням таких приписів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7 050 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 14 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно  з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

19 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Водного кодексу України;

Закону України «Про транспорт»;

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Закону України «Про охорону навколишнього природнього середовища»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095;

Наказ Міністерство транспорту України від 16.07.2004 № 641, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 914/9513 Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден;

Наказ Міністерство транспорту України від 16.07.2004 №642, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 915/9514 Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден


Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 07.05.2021 № 234

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної

служби категорії «Б» – начальника відділу надання адміністративних послуг Верхньодніпровського міжрегіонального управління

Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює загальне керівництво Відділом.

Забезпечує здійснення ефективної роботи та контроль з підготовки та видачі в установленому порядку суднових, реєстраційних документів, посвідчень, свідоцтв, витягів, інших документів, що відносяться до сфери дії законодавства про адміністративні послуги, та забезпечує їх облік.

Здійснює контроль за реєстрацією суден у Судновій книзі України та видачу суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством.

Приймає участь у здійсненні оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості).

Здійснює прийом громадян за дорученням керівництва Управління.

Організовує розгляд звернень громадян та публічні запити, на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення із питань на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Відділу.

Здійснює контроль за веденням та супроводження відповідних баз даних, реєстрів, електронних версій тощо, що використовуватимуться Морською адміністрацією під час здійснення покладених на неї відповідно до вимог законодавства завдань та функцій.

Приймає участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, переглядає нормативно-правові акти із питань, що належать до повноважень Відділу, готує пропозиції начальнику Управління щодо внесення до них змін, скасування чи визнання такими, що втратили чинність.

Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.

В установленому порядку забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Відділу.

Надає інформацію для наповнення офіційного веб-сайту Морської адміністрації та Управління стосовно порядку отримання документів дозвільно-ліцензійного характеру та з інших питань, що стосуються діяльності Відділу.

Виконує інші функції відповідно до доручень начальника Управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7 050 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 14 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

19 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Водного кодексу України;

Закону України «Про транспорт»;

Постанова Кабінет Міністрів України від 26 вересня 1997 року № 1069  Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2013 № 283 (зі змінами)  Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095.Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 07.05.2021 № 234

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної

служби категорії «Б» – завідувача сектору забезпечення діяльності управління Верхньодніпровського міжрегіонального управління

Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Організовує приймання та реєстрацію документів, що надходять до Управління, у тому числі кореспонденцію, яка надходить за допомогою програмних засобів.

Забезпечує отримання поштової кореспонденції.

Організовує ведення баз даних (реєстрація) внутрішніх документів, заповнення реєстраційних карток документів в електронному вигляді, відповідно до визначеного порядку ведення діловодства. Робота з документами завідувача Сектору не пов’язана із роботою з документами з обмеженим доступом.

За потреби, залучається до здійснення функцій та виконання обов’язків додатково визначених начальником Управління.

Організовує поштові відправки кореспонденції.

Організовує облік звернень громадян, звернень з особистого прийому громадян керівництва Управління, звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації.

Забезпечує відповідно до вимог законодавства  ведення у Секторі діловодства, проводить роботу з укомплектування, зберігання, обліку та формування справ. Організовує роботу по передачі сформованих справ до архіву.

Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення Управління.

Організовує організаційно-методичне супроводження роботи з документами в структурних підрозділах Управління.

Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Сектору та Управління.

Організовує прийом громадян за дорученням керівництва Морської адміністрації.

Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, із питань, що належать до повноважень Сектору та Управління.

Переглядає разом із іншими структурними підрозділами Морської адміністрації нормативно-правові акти з питань, що належать до повноважень Сектору, з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції керівництву Морської адміністрації щодо внесення до них змін, скасування чи визнання такими, що втратили чинність.

За дорученням керівництва Управління готує аналітичні матеріали для проведення нарад у разі розгляду на них питань, вирішення яких відноситься до компетенції Сектору.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6 300 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 15 год. 45 хв. 14 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

19 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Водного кодексу України;

Закону України «Про транспорт»;

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Закону України «Про охорону навколишнього природнього середовища»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095;


Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА