• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 30 квітня 2021 № 215
Опубліковано 30 квітня 2021 року, 15:27

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, службових записок директора Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства Володимира Іванова від 22.04.2021 № 2637/02/17-21, директора Департаменту управління персоналом Ірини Чечоти від 29.04.2021 № 2828/05/17-21, директора Департаменту надання адміністративних послуг Олександра Заборського від 26.04.2021 № 2712/03/17-21, н а к а з у ю:

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б», що обіймають особи, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

- директора Департаменту надання адміністративних послуг;

- директора Департаменту правового забезпечення;

- директора Департаменту управління персоналом;

- заступника директора департаменту – начальника відділу контролю за дипломуванням спеціалістів водного транспорту Департаменту з питань підготовки та дипломування плавскладу і спеціалістів водного транспорту.

2. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»: 

- заступника директора департаменту – начальника відділу ведення Суднової книги України та видачі документів на право управління малими і прогулянковими суднами Департаменту надання адміністративних послуг;

- начальника Відділу (служби) капітана Чорноморського морського порту – капітана порту.

3. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» зазначених у пунктах 1, 2 цього наказу,  що додаються.

4. Департаменту управління персоналом забезпечити розміщення цього наказу про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання цього наказу через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційному вебсайті Державної служби морського та річкового транспорту України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.В. о. Голови                                 Андрій ГЛАЗКОВЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 30.04.2021215

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – директора Департаменту надання адміністративних послуг
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення загального керівництва діяльністю Департаменту.

Визначення політики та стратегії діяльності Департаменту.

Розроблення та опрацювання в установленому порядку проєктів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту, Морської адміністрації.

Внесення пропозицій керівництву Морської адміністрації щодо призначення та звільнення з посад, переведення державних службовців та працівників Департаменту, заохочення та притягнення до відповідальності в установленому порядку, підвищення рангів.

Організація роботи з документами у відповідності до вимог законодавства та здійснення контролю за додержанням термінів їх виконання.

Забезпечення дотримання вимог законодавства під час роботи із службовою інформацією, з документами з грифом «Для службового користування» і «Таємно», у тому числі під час здійснення заходів із мобілізаційної підготовки.

Розподіл обов’язків між керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначення ступеню їх відповідальності.

Представлення Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами Морської адміністрації.

Представлення інтересів Морської адміністрації у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Департаменту на території України та за її межами.

Подання керівництву Морської адміністрації пропозицій щодо структури Департаменту.

Виконання інших функцій відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації.

Участь, в межах компетенції, в реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

Забезпечення узагальнення практики застосування законодавства з питань надання адміністративних послуг у сфері морського, річкового транспорту та інформатизації, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення актів законодавства.

Організація та реалізація заходів та завдань, які покладені на Морську адміністрацію в частині надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

Забезпечення в межах компетенції виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості).

Організація реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті.

Виконання зобов’язань взятих за міжнародними договорами України у сферах морського та річкового транспорту, торгівельного мореплавства, судноплавства, на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.

Спрямування та координація міжрегіональних управлінь Морської адміністрації, на які покладено виконання функцій та завдань із питань надання адміністративних послуг.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 15 900 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 07 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

13 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Кодексу торговельного мореплавства України;

Водного кодексу України;

Закон України «Про транспорт»;

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1186 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

Від 30.04.2021215   

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – директора Департаменту правового забезпечення
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Морською адміністрацією, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Морської адміністрації в судах.

Участь в організації договірної роботи Морської адміністрації.

Внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування державної політики у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

Розробка та участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Морської адміністрації.

Проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу Морської адміністрації,  погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Разом із заінтересованими структурними підрозділами Морської адміністрації здійснювати узагальнення практики застосування законодавства у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд Голові Морської адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

Здійснення аналізу проєктів актів законодавства щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, та щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

Здійснення методичного керівництва нормотворчою діяльністю Морської адміністрації, подання пропозиції щодо її поліпшення та усунення наявних недоліків.

Участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру, за дорученням керівництва Морської адміністрації.

Здійснення в межах компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Морської адміністрації, а також погодження (візування) проєктів договорів за наявності погодження (віз) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог – подання керівникові органу виконавчої влади письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

Виконання інших функцій відповідно до доручень Голови Морської адміністрації або особи, що виконує його обов’язки в установленому порядку та в межах компетенції Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 15 900 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 07 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

13 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, спеціальність «Право».

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Кодексу законів про працю України;

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закону України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;

Закону України «Про адміністративні послуги»;

Постанови КМУ №1040 «Про затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095.Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

Від 30.04.2021 215

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – директора Департаменту управління персоналом
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Організація планування роботи Департаменту персоналом Морської адміністрації та забезпечення виконання покладених на його завдань і функцій.

Забезпечення планування службової кар’єри державних службовців.

Забезпечення планування навчання персоналу Морської адміністрації.

Подання керівнику пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Морської адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників Морської адміністрації.

Визначення розподілу обов’язків між державними службовцями та працівниками Департаменту персоналом, координування та контроль їх діяльності;

Здійснення інших функцій, передбачених законодавством.

Несення відповідальності за виконання рішень і доручень керівництва Морської адміністрації з питань управління персоналом.

Несення відповідальності за роботу Департаменту управління персоналом Морської адміністрації та виконання покладених на нього завдань і функцій.

Організація роботи щодо розроблення структури та штатного розпису Морської адміністрації.

Розробка та участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

Внесення пропозицій керівнику Морської адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

Здійснення аналітично-консультативного забезпечення роботи керівника Морської адміністрації з питань управління персоналом.

Контроль за розробкою посадових інструкцій державних службовців та працівників Морської адміністрації, які затверджує керівник Морської адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

Проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, роз’яснення конфліктних ситуацій.

Вивчення потреб у персоналі на вакантні посади в державному органі та внесення відповідних пропозиції керівнику Морської адміністрації.

За дорученням керівника Морської адміністрації, здійснення перевірки дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців та правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Морської адміністрації.

Разом з іншими структурними підрозділами Морської адміністрації:

- організація роботи щодо розробки положень про структурні підрозділи;

- опрацювання штатного розпису Морської адміністрації в межах компетенції;

- спільно з Управлінням фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності організовує роботу щодо мотивації персоналу Морської адміністрації;

- забезпечення планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- організація роботи щодо стажування державних службовців та молоді.

Узагальнення потреб державних службовців та працівників у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій керівнику Морської адміністрації.

Складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності разом з державним службовцем за результатами оцінювання його службової діяльності.

Аналіз кількісного та якісного складу державних службовців та працівників.

Надання консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Морської адміністрації.

Здійснення контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом Морської адміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підпорядкованих Підприємствах Морської адміністрації.

Розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та нагородження державних службовців та працівників Морської адміністрації державними нагородами, відомчими заохоченнями, відзнаками, ведення відповідного обліку.

Організація складання Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовця.

Забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посаду та звільнення державного службовця та працівника Морської адміністрації.

Здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років.

Формування графіку відпусток державним службовцям та працівникам на підставі пропозицій керівників самостійних підрозділів Морської адміністрації, підготовка проєктів наказів щодо надання відпусток персоналу, контроль за їх наданням та ведення обліку.

Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) державних службовців та працівників Морської адміністрації.

Підготовка, в межах компетенції, документів щодо призначення пенсій персоналу Морської адміністрації.

Забезпечення видачі у встановленому порядку звільненій особі належно оформлену трудову книжку.

Проведення, у межах компетенції, разом з іншими структурними підрозділами роботи щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Морської адміністрації, а також участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством.

Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань управління персоналом.

Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та державу службу.

Забезпечення здійснення функцій з питань державної служби та кадрової роботи структурних підрозділів Морської адміністрації.

Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних Морської адміністрації, забезпечення контролю за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях.

Вжиття заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства державними службовцями та працівниками Управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 15 900 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 07 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

13 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про відпустки»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»;

Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу»;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095.Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 30.04.2021215 

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – заступника директора департаменту – начальника відділу контролю за дипломуванням спеціалістів водного транспорту
Департаменту з питань підготовки та дипломування плавскладу і спеціалістів водного транспорту
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Організація здійснення загального керівництва та контролю за дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контролю за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації та дипломуванням членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості).

Підготовка матеріалів щодо проведення огляду підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості).

Формування Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів (далі – НТЗ), підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам.

Розгляд навчальних програм курсів підготовки за окремими напрямами спеціальної або спеціалізованої підготовки моряків та судноводіїв малих (маломірних) суден, для подальшого затвердження Морською адміністрацією. Забезпечення дотримання і виконання зобов’язань взятих за міжнародними договорами України у сферах морського та річкового транспорту, торгівельного мореплавства, судноплавства, на внутрішніх водних шляхах.

Розгляд заявок НТЗ, з метою прийняття рішення щодо проведення огляду.

Забезпечення, у межах компетенції, розроблення та  опрацювання в установленому порядку проєктів нормативно-правових актів із питань, що стосуються діяльності Відділу.

Виконання інших функцій відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12 800 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 07 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

13 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України «Про транспорт»;

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року;

Порядок роботи Державних кваліфікаційних комісій затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 травня 2007 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 травня 2007 року за № 529/13796;

Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2004 № 1042, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.12.2004 за № 1577/10176;

Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 08 січня 2003 року № 3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2003 року за № 86/7407;

Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998;

Порядок заповнення і видачі Підтверджень, що засвідчують визнання дипломів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30 жовтня 2002 року № 766, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2002 року за № 906/7194;

Порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 18.10.2013 № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2013 року за №1901/24433;

Про затвердження Зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18.10.2013 № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2013 року за № 1902/24434;

Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2014 року № 491, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2014 № 1325/26102.Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 30.04.2021 215

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – заступника директора департаменту – начальника відділу ведення Суднової книги України та видачі документів на право управління малими і прогулянковими суднами
Департаменту надання адміністративних послуг
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Організовує та бере участь в межах компетенції у забезпеченні реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту, надання адміністративних послуг, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення.

Узагальнює практику застосування законодавства з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту, готує пропозиції щодо його вдосконалення і реалізації в Морської адміністрації.

Розробляє та бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.

Переглядає разом із іншими структурними підрозділами Морської адміністрації нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Відділу, з метою приведення їх у відповідність до законодавства, готує пропозиції керівництву Департаменту щодо внесення до них змін, скасування чи визнання такими, що втратили чинність.

Бере участь у підготовці та готує проекти рішень та пропозицій керівництву Департаменту щодо виконання актів, доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Морської адміністрації. Взаємодіє у межах компетенції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськістю та засобами масової інформації з питань, що належать до компетенції Відділу, забезпечує здійснення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Морської адміністрації.

Здійснює аналіз та перевірку, у разі необхідності, інформації, що міститься у документах, поданих для отримання судових та реєстраційних документів, посвідчень, свідоцтв, витягів, інших документів, передбачених законодавством про адміністративні послуги, що належать до компетенції Відділу.

Здійснює контроль за станом організації та наданням адміністративних послуг у сфері морського, річкового транспорту міжрегіональними територіальними органами Морської адміністрації та надає їм методичні рекомендації.

Вносить в установленому порядку пропозиції директору Департаменту з питань удосконалення взаємодії Відділу і структурних підрозділів Морської адміністрації щодо надання адміністративних послуг, спрощення процедур і процесів надання 3 адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту, підвищення якості та вдосконалення порядку їх надання, усунення корупційного фактору, вдосконалення роботи Відділу у в цілому, вжиття заходів щодо реалізації рішень із зазначених питань.

Розглядає у межах компетенції разом із заінтересованими структурними підрозділами Морської адміністрації проекти нормативно-правих актів, які надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції Відділу, готує та бере участь у підготовці пропозицій до них.

Здійснює підготовку безпосередньо або разом з іншими структурними підрозділами Морської адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів щодо надання адміністративних послуг у сфері морського, річкового транспорту, для подання їх директору Департаменту.

Здійснює в установленому порядку ведення відповідних баз даних, реєстрів, електронних версій тощо, що використовуватимуться Відділом під час здійснення покладених на нього завдань та функцій.

Здійснює у межах компетенції ведення діловодства у Відділі, надає пропозиції директору Департаменту, щодо його удосконалення та автоматизації з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо документування етапів надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

Веде журнал обліку суден (крім суден рибної промисловості), зареєстрованих у Судновій книзі України.

Забезпечує формування та ведення Суднової книги України. Здійснює реєстраційні дії в Судновій книзі України, та видачу суднових та інших документів відповідно до законодавства, а саме: Суднового білета; свідоцтва про тимчасове виключення судна із Суднової книги України; свідоцтва про виключення судна із Суднової книги України.

Надає пропозиції директору Департаменту щодо виготовлення необхідної кількості бланків типових форм реєстраційних суднових документів.

Вживає заходи щодо забезпечення визначених органів державної реєстрації суден необхідною кількістю бланків типових форм реєстраційних суднових документів відповідно до поданих заявок.

Вивчає, узагальнює та впроваджує передовий досвід з питань надання адміністративних послуг у сфері морського, річкового транспорту.

За дорученням керівництва Морської адміністрації бере участь у засіданнях, нарадах, семінарах, конференціях з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

За дорученням керівництва Морської адміністрації розглядає звернення органів державної влади, правоохоронних органів, звернення та запити народних депутатів України, підприємств, установ організацій (всіх форм власності) адвокатські звернення та звернення громадян, що належать до компетенції Відділу.

За дорученням керівництва Морської адміністрації, у межах компетенції бере участь у роботі комісій, робочих груп, у тому числі міжвідомчого характеру з питань, що належать до компетенції Відділу тощо.

Організовує підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Відділу, у тому числі проведенні семінарів, інших занять з питань надання адміністративних послуг у сфері морського, річкового транспорту, у межах компетенції співпрацює з цих питань із структурними підрозділами Морської адміністрації, Міністерства інфраструктури України, іншими державним органами, підприємствами, установами та організаціями (всіх форм власності) тощо.

Здійснює заходи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства державними службовцями та працівниками Відділу.

Забезпечує у межах компетенції розроблення, опрацювання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Відділу, Морської адміністрації.

Здійснює керівництво діяльністю Відділу, в межах повноважень передбачених Положенням про Державну службу морського та річкового транспорту України, Положенням про Департамент надання адміністративних послуг.

Визначає межі повноважень посадових осіб Відділу.

Визначає політику та стратегію діяльності Відділу.

Вносить пропозиції директору Департаменту щодо призначення та звільнення з посад, і переведення працівників Відділу, заохочення та притягнення до відповідальності в установленому порядку.

Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством та здійснює контроль за додержанням термінів їх виконання.

Заступник директора Департаменту – начальник Відділу несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань і функцій відповідно до чинного законодавства.

Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу. Представляє Відділ у відносинах з іншими структурними підрозділами Морської адміністрації.

За дорученням керівництва Морської адміністрації представляє інтереси Морської адміністрації у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу.

Бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Відділу на території України та за її межами.

Звітує перед керівництвом Департаменту та Морської адміністрації щодо виконання покладених на Відділ завдань.

Інформує в установленому порядку директора Департаменту та керівництво Морської адміністрації про покладення на Відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки  неподання або несвоєчасного подання на вимогу Відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Морської адміністрації.

Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни.

Забезпечує дотримання вимог антикорупційного законодавства державними службовцями та працівниками Відділу.

Заступник директора Департаменту – начальник Відділу несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань і функцій відповідно до законодавства. Виконує інші функції відповідно до доручень директора Департаменту

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12 800 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 07 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

13 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про морські порти України»;

Закон України «Про надання адміністративних послуг»;

Постанова Кабінет Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»;

Наказ Міністерства транспорту України від 27.09.1993 № 322, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.10.1993 за № 148 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка»;

Наказ Міністерства інфраструктури України № 812 від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2013 за № 1950/24482 «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден»;

Наказ Міністерства інфраструктури України № 811 від 18.10.2013 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2013 за № 1902/24434 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників»;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 09.11.2012 № 665, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1993/22305 «Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах»;

Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.10.2014 № 490, зареєстрований в Міністерстві юстиції 24.10.2014 за № 1324/26101 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами»;

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 377 від 07.05.2007, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за № 529/13796 «Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій» (зі змінами)»;

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2006 № 1151, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за № 9/13276 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів»;

Наказ Міністерства транспорту України від 27.03.1998 № 93, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.1998 за № 233/2673 «Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Суднової книги України».Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України

від 30.04.2021215

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби категорії «Б» – начальника Відділу (служби) капітана
Чорноморського морського порту – капітана порту
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація поточної роботи Відділу (служби):

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ (службу);

- забезпечення планування роботи Відділу (служби);

- здійснення контролю за виконанням працівниками Відділу (служби) посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Відділ (службу);

- забезпечення дотримання працівниками Відділу (служби) правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку Морської адміністрації.

- моніторинг, контроль за виконанням покладених на Відділ (службу) завдань і функцій, дотримання виконавської дисципліни працівниками, проведення оперативних нарад.

Забезпечення здійснення державного нагляду за:

дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту;

дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським транспортом;

підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;

криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії;

станом морських шляхів;

дотриманням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках;

функціонуванням системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним Прапором України;

організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів морським і річковим транспортом.

Оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює облік та розслідування аварійних морських подій в порядку, встановленому законодавством.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень.

Здійснює контроль за:

укладенням договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом;

забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

станом функціонування навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у морському порту, на підходах до нього, в територіальному морі, внутрішніх морських водах;

функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України.

Забезпечення здійснення перевірок відповідності систем охорони портових засобів вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

Здійснює огляд суден (крім суден флоту рибної промисловості) в установленому порядку.

Видача розпоряджень в межах своїх повноважень.

Виконання інших прав та обов’язків відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164.

Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.

Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Відділу (служби).

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7400 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 07 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

13 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за напрямом підготовки «Судноводіння» та мають диплом про присвоєння звання капітана далекого плавання.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, загальний стаж плавання на посаді капітана судна більше 500 регістрових тон не менше 24 місяців.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Делегування завдань

Розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень.

Уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату.

Здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання.

2.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі.

Ефективне управління ресурсами.

Чітке планування реалізації.

Ефективне формування та управління процесами.

3.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій.

Уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій.

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

4.

Цифрова грамотність

Вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціальне програмне забезпечення ефективного виконання своїх посадових обов’язків.

Вміння використовувати сервісу інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі.

Здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів.

Здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті ко конфіденційні дані.

Вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

5.

Відповідальність

Усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур.

Усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу торговельного мореплавства України;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Закону України «Про морські порти України»;

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Постанови Кабінет Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2019  № 670 «Про затвердження Порядку взаємодії державного підприємства “Адміністрація морських портів України” та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту»;

Наказу Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164 «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту»;

Наказу Міністерства інфраструктури України від 27.06.2013 № 430, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2013 за № 1230/23762 «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту»;

Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 516, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2006 за № 959/12833 «Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами»;

Наказу Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за № 353/8952 «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства»;

Наказу Міністерства транспорту України  від 27.09.1993 № 322, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.10.1993 за № 148 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка»;

Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.05.2005 № 257, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за № 1191/11471 «Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд»;

Наказу Міністерства інфраструктури України № 813 від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2013 за № 1901/24433 «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден»;

Наказу Міністерства інфраструктури України № 812 від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2013 за № 1950/24482 «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден»;

Наказу Міністерства інфраструктури України № 811 від 18.10.2013 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2013 за № 1902/24434 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників»;

Наказу Міністерства інфраструктури України від 09.11.2012  № 665, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1993/22305 «Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах»;

Наказу Міністерства інфраструктури України від 07.10.2014  № 490, зареєстрований в Міністерстві юстиції 24.10.2014 за № 1324/26101 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами»;

Наказу Міністерства інфраструктури від України 10.11.2014  № 575, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1507/26284 «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна»;

Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України № 377 від 07.05.2007, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за № 529/13796 «Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій» (зі змінами);

Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.12.2006 № 1151, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за № 9/13276 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів»;

Наказу Міністерства транспорту України від 27.03.1998 № 93, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.1998 за № 233/2673 «Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Суднової книги України»;

Наказу Міністерства транспорту України від 14.06.2000 № 316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2000 за № 388/4609 «Про затвердження порядку присвоєння ідентифікаційного номеру Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під державним прапором України»;

Наказу Міністерства транспорту України від 21.01.1998 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.02.1997 за № 97/2537 «Про затвердження Порядку присвоєння назви судну».

3.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

Володіння англійською мовою (морська специфіка) не нижче рівня Upper-Intermediate (B2).Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА