• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 23 квітня 2021 № 198
Опубліковано 27 квітня 2021 року, 15:12

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, службових записок начальника Чорноморського міжрегіонального управління Павла Лукашевича від 20.04.2021 № 2564/32/17-21 та директора Департаменту управління персоналом Ірини Чечоти від 21.04.2021 № 2613/05/17-21, н а к а з у ю:

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б», що обіймають особи, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

- начальника Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління;

- начальника Чорноморського міжрегіонального управління;

- начальника Верхньодніпровського міжрегіонального управління.

2. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу надання адміністративних послуг Чорноморського міжрегіонального управління.

3. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» зазначених у пунктах 1, 2 цього наказу, що додаються.

 4. Департаменту управління персоналом забезпечити розміщення цього наказу про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання цього наказу через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційному вебсайті Державної служби морського та річкового транспорту України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В. о. Голови                                                                           Андрій ГЛАЗКОВЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України
від 23.04.2021  198

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – начальника
Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення відповідно до вимог законодавства України державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті в межах зони відповідальності Управління.

Забезпечення надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

Узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті та надання адміністративних послуг, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення керівництву Морської адміністрації.

Відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує здійснення реалізації державної політики з питань безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті, надання передбачених законом адміністративних послуг, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення;

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства на морському та річковому транспорті і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо судноплавства та звітує перед керівництвом Морської адміністрації;

здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом;

нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський (річковий) порт і виходу з морського (річкового) порту;

здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських та річкових суднах.

здійснює контроль i нагляд за дотриманням правил утримання та експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден;

здійснює перевірку суднових документів на маломірних (малих) суднах та документів на право управління ними;

здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальному морі, внутрішніх морських водах i на внутрішніх водних шляхах України;

здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт на морському та річковому транспорті;

здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під Державним прапором України, незалежно від форми власності (крім суден флоту рибної промисловості);

здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні морські води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

здійснює огляди підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості), морських та річкових лоцманів, лоцманів-операторів служби регулювання руху суден;

в установленому порядку здійснює ведення та супроводження відповідних баз даних, реєстрів, електронних версій тощо, що використовуються Управлінням та Морською адміністрацією під час здійснення покладених на них відповідно до вимог законодавства завдань та функцій;

забезпечує формування та ведення Суднової книги України та Державного суднового реєстру України та видачу суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством;

приймає та обробляє документи, що стосуються дипломування спеціалістів морського та річкового флоту, вносить у відповідну базу даних кваліфікаційні документи щодо проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів морських, річкових суден, забезпечує роботу з оформлення документів та видає дипломи, свідоцтва, кваліфікаційні свідоцтва, підтвердження до них, посвідчення особи і послужної книжки моряка та інших документів моряків;

виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10550 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 30 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

07 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Умінні конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

- Кодекс торговельного мореплавства України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

- Закон України «Про транспорт»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 19.04.2001 № 225 «Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 09.06.2003 № 428 «Про затвердження Положення про порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 641 «Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 25.11.2004 № 1042 «Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті»;

- Постанова Кабінет Міністрів України від 26.09.1997 року № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»;

- Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2013 № 283, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за № 831/23363 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна».Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТАЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України
від 23.04.2021  198

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – начальника
Чорноморського міжрегіонального управління
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення відповідно до вимог законодавства України державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті в межах зони відповідальності Управління.

Забезпечення надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

Узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті та надання адміністративних послуг, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення керівництву Морської адміністрації.

Відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує здійснення реалізації державної політики з питань безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті, надання передбачених законом адміністративних послуг, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення;

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства на морському та річковому транспорті і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо судноплавства та звітує перед керівництвом Морської адміністрації;

здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом;

нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський (річковий) порт і виходу з морського (річкового) порту;

здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських та річкових суднах.

здійснює контроль i нагляд за дотриманням правил утримання та експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден;

здійснює перевірку суднових документів на маломірних (малих) суднах та документів на право управління ними;

здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальному морі, внутрішніх морських водах i на внутрішніх водних шляхах України;

здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт на морському та річковому транспорті;

здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під Державним прапором України, незалежно від форми власності (крім суден флоту рибної промисловості);

здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні морські води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

здійснює огляди підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості), морських та річкових лоцманів, лоцманів-операторів служби регулювання руху суден;

в установленому порядку здійснює ведення та супроводження відповідних баз даних, реєстрів, електронних версій тощо, що використовуються Управлінням та Морською адміністрацією під час здійснення покладених на них відповідно до вимог законодавства завдань та функцій;

забезпечує формування та ведення Суднової книги України та Державного суднового реєстру України та видачу суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством;

приймає та обробляє документи, що стосуються дипломування спеціалістів морського та річкового флоту, вносить у відповідну базу даних кваліфікаційні документи щодо проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів морських, річкових суден, забезпечує роботу з оформлення документів та видає дипломи, свідоцтва, кваліфікаційні свідоцтва, підтвердження до них, посвідчення особи і послужної книжки моряка та інших документів моряків;

виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10550 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 30 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

07 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.


Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Умінні конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

- Кодекс торговельного мореплавства України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

- Закон України «Про транспорт»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 19.04.2001 № 225 «Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 09.06.2003 № 428 «Про затвердження Положення про порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 641 «Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 25.11.2004 № 1042 «Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті»;

- Постанова Кабінет Міністрів України від 26.09.1997 року № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»;

- Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2013 № 283, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за № 831/23363 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна».Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТАЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України
від 23.04.2021  198

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – начальника
Верхньодніпровського міжрегіонального управління
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення відповідно до вимог законодавства України державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому транспорті в межах зони відповідальності Управління.

Забезпечення надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері річкового транспорту.

Узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому транспорті та надання адміністративних послуг, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення керівництву Морської адміністрації.

Відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує здійснення реалізації державної політики з питань безпеки судноплавства на річковому транспорті, надання передбачених законом адміністративних послуг, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення;

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства на річковому транспорті та звітує перед керівництвом Морської адміністрації;

здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища річковим транспортом;

здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на річкових суднах.

здійснює контроль і нагляд за додержанням правил користування засобами річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті, а також за додержанням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації річкових суден на внутрішніх водних шляхах України i щодо забезпечення збереження вантажів на річковому транспорті;

здійснює контроль i нагляд за дотриманням правил утримання та експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден;

здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

здійснює огляди підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості)

здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку i рятування в зоні відповідальності Управління;

здійснює перевірку суднових документів на маломірних (малих) суднах та документів на право управління ними;

забезпечує надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері річкового транспорту.

в установленому порядку здійснює ведення та супроводження відповідних баз даних, реєстрів, електронних версій тощо, що використовуються Управлінням та Морською адміністрацією під час здійснення покладених на них відповідно до вимог законодавства завдань та функцій;

виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10550 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 30 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

07 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Умінні конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

- Закон України «Про транспорт»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 19.04.2001 № 225 «Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 09.06.2003 № 428 «Про затвердження Положення про порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 641 «Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 25.11.2004 № 1042 «Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків»;

- Наказ Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті»;

- Постанова Кабінет Міністрів України від 26.09.1997 року № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»;

- Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.05.2013 № 283, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за № 831/23363 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна».Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТАЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України
від 23.04.2021  198

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби категорії «Б» – начальника відділу надання адміністративних послуг Чорноморського міжрегіонального управління
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує здійснення реалізації державної політики з питань безпеки на морському та річковому транспорті, надає передбачені законом адміністративні послуги, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення.

Забезпечує здійснення ефективної роботи та контроль з підготовки та видачі в установленому порядку суднових, реєстраційних документів, посвідчень, свідоцтв, витягів, інших документів, що відносяться до сфери дії законодавства про адміністративні послуги, та забезпечує їх облік.

Здійснює контроль за реєстрацією суден у Судновій книзі України та видачу суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством.

Приймає участь у здійсненні оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості).

Забезпечує здійснення контролю та нагляду за впровадженням та функціонуванням систем управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості).

Здійснює прийом громадян за дорученням керівництва Управління.

Організовує розгляд звернень громадян та публічні запити, на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення із питань на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Відділу.

Здійснює контроль за веденням та супроводження відповідних баз даних, реєстрів, електронних версій тощо, що використовуватимуться Морською адміністрацією під час здійснення покладених на неї відповідно до вимог законодавства завдань та функцій.

Приймає участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, переглядає нормативно-правові акти із питань, що належать до повноважень Відділу, готує пропозиції начальнику Відділу щодо внесення до них змін, скасування чи визнання такими, що втратили чинність.

Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.

В установленому порядку забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Відділу.

Надає інформацію для наповнення офіційного веб-сайту Морської адміністрації та Управління стосовно порядку отримання документів дозвільно-ліцензійного характеру та з інших питань, що стосуються діяльності Відділу.

Виконує інші функції відповідно до доручень начальника Управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 14 год. 45 хв. 30 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

07 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Комунікація та взаємодія

Вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

Здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

Вміння публічно виступати перед аудиторією;

Здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу торговельного мореплавства України;

Закону України «Про транспорт»;

Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;

Закону України «Про адміністративні послуги»

та іншого законодавства щодо надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА