• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 20 квітня 2021 № 187
Опубліковано 20 квітня 2021 року, 16:24

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 та службової записки директора Департаменту управління персоналом Ірини Чечоти від 14.04.2021 № 2460/05/17-21, н а к а з у ю:

1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», що обіймають особи, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

- директора Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства;

- начальника Відділу організації роботи Голови;

- заступника начальника управління – начальника відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому транспорті Нижньодніпровського міжрегіонального управління;

- головного спеціаліста відділу державного ринкового нагляду Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» зазначених у пункті 1 цього наказу, що додаються.

3. Департаменту управління персоналом забезпечити розміщення цього наказу про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання цього наказу через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційному вебсайті Державної служби морського та річкового транспорту України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В. о. Голови                                                                           Андрій ГЛАЗКОВЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби морського та
річкового транспорту України
від 20.04.2021 187УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – директора Департаменту
державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи Департаменту:

здійснення загального керівництва за діяльністю Департаменту;

визначення політики та стратегії діяльності Департаменту;

забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Департамент;

забезпечення планування роботи Департаменту;

здійснення контролю за виконанням працівниками Департаменту посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Департамент;

забезпечення дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечення організації поточної діяльності Департаменту:

у межах компетенції розроблення, опрацювання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту, Морської адміністрації;

внесення пропозиції керівництву Морської адміністрації щодо призначення та звільнення з посад, переведення державних службовців та працівників Департаменту, заохочення та притягнення до відповідальності в установленому порядку, підвищення рангів;

організація в Департаменті роботи з документами у відповідності до вимог законодавства та здійснення контролю за додержанням термінів їх виконання;

забезпечення дотримання вимог законодавства під час роботи із службовою інформацією, з документами з грифом «Для службового користування» і «Таємно», у тому числі під час здійснення заходів із мобілізаційної підготовки;

розподілення обов’язків між керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначення ступенів їх відповідальності;

представлення Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами Морської адміністрації;

представлення інтересів Морської адміністрації у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту;

забезпечення участі у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Департаменту на території України та за її межами;

вносить керівництву Морської адміністрації пропозиції щодо структури Департаменту;

виконання інших функції відповідно до доручень керівництва Морської адміністрації.

Організація в межах повноважень та забезпечення:

участь у реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);

в межах компетенції виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);

реалізація державної політики у сфері забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті;

здійснення у межах компетенції відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, за торгівельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);

внесення в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, за торгівельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);

у межах компетенції дотримання і виконання зобов’язань взятих за міжнародними договорами України у сферах морського та річкового транспорту, торгівельного мореплавства, судноплавства, на внутрішніх водних шляхах;

навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

організація та забезпечення здійснення контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

спрямування та координація міжрегіональних управлінь Морської адміністрації, на які покладено виконання функцій та завдань із питань здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті;

здійснення заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті та звітує перед керівництвом Морської адміністрації;

координації здійснення державного нагляду (контролю) за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів морським і річковим транспортом;

здійснення контролю за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

здійснення контролю і нагляду за дотриманням правил користування засобами морського та річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на морському та річковому транспорті;

здійснення нагляду за станом морських шляхів, функціонуванням служб регулювання руху суден і лоцманського проведення;

участі у визначенні меж зон нагляду, на які поширюються повноваження капітанів морських портів щодо здійснення ними державного нагляду за безпекою мореплавства;

координації в межах своїх повноважень діяльності капітанів морських портів та надання пропозицій в межах компетенції щодо необхідності скасування їх розпоряджень з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту в разі їх невідповідності вимогам законодавства;

координації здійснення нагляду за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом;

реалізації державної політики щодо зменшення шкідливого впливу морського та річкового транспорту на навколишнє природне середовище;

ведення листування з питань, що належать до компетенції Департаменту;

участі у проведенні нарад з питань державного нагляду на морському та річковому транспорті;

контролю виконання програм, планів, заходів територіальних підрозділів та служб капітанів морських портів в межах своїх повноважень.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 15900 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 26 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

29 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.


Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Умінні конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу про адміністративні правопорушення України;

Цивільний кодекс України;

Водного кодексу України;

Кодексу торговельного мореплавства;

Закону України «Про транспорт»;

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Закону України «Про морський порти України»;

Закону України «Про охорону навколишнього природнього середовища»;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095.


Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТАЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби морського та
річкового транспорту України
від 20.04.2021 187УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – начальника Відділу організації роботи Голови
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує організацію роботи з підготовки структурними підрозділами Морської адміністрації матеріалів інформаційно-аналітичних матеріалів, звітів, доповідей, тощо.

Щоденно перевіряє вихідні документи, які передаються на підпис (візування) Голові або особі, що виконує його обов’язки на відповідність вимогам Регламенту Кабінету Міністрів України, Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, Інструкції з діловодства у Державній службі морського та річкового транспорту України.

Готує проєкти резолюцій, проєкти доручень Голови або особи, що виконує його обов’язки, для подальшого опрацювання документів структурними підрозділами, та вносить їх до системи електронного документообігу Морської адміністрації.

Забезпечує, координує підготовку та проведення засідань колегій Морської адміністрації. Координує, узагальнює, контролює підготовку та виконання завдань, планів, пріоритетів діяльності самостійними структурними підрозділами Морської адміністрації.

Здійснює керівництво діяльності відділу. Визначає ступінь відповідальності державних службовців та працівників відділу. Визначає політику та стратегію діяльності відділу. Розподіляє обов’язки між державними службовцями та працівниками відділу.

Організовує у відділі роботу з документами у відповідності до вимог законодавства та здійснює контроль за додержанням термінів їх виконання.

Здійснює заходи в межах компетенції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час роботи з документами з грифом «Для службового користування».

За дорученням Голови вивчає та аналізує окремі питання та напрями діяльності Морської адміністрації, вносить в установленому порядку пропозиції щодо підвищення ефективності її роботи.

Бере участь у розробленні проєктів програм, концепцій, стратегій, проєктів законів та інших нормативно-правових актів. Розглядає разом зі структурними підрозділами Морської адміністрації, проєкти нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції, готує та бере участь у підготовці пропозицій до них.

За дорученням Голови Морської адміністрації або особи, що виконує його обов’язки, бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції на території України та за її межами.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12500 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 26 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

29 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.


Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Умінні конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Регламент Кабінету Міністрів України,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007  № 950;

Типове положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095.


Директор Департаменту

управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТАЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби морського та
річкового транспорту України
від 20.04.2021 187УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – заступника начальника управління –
начальника відділу державного нагляду (контролю)
за безпекою судноплавства на річковому транспорті
Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи Відділу:

здійснення загального керівництва за діяльністю Відділу;

визначення політики та стратегії діяльності Відділу;

забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

забезпечення планування роботи Відділу;

здійснення контролю за виконанням працівниками Відділу посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Відділ;

забезпечення дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечення здійснення:

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на річковому транспорті в межах діяльності Відділу та звітує перед керівництвом Управління;

узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на річковому транспорті;

нагляду за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища річковим транспортом;

контролю за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на річкових суднах;

контролю та нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів річковим транспортом;

контролю і нагляду за додержанням правил користування засобами річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті, а також за додержанням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації річкових суден на внутрішніх водних шляхах України i щодо забезпечення збереження вантажів на річковому транспорті;

контролю за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

контролю за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку i рятування на внутрішніх водних шляхах України;

перевірок готовність об’єктових аварійно- рятувальних служб у річкових портах України та відомчої пожежної охорони на річковому транспорті до проведення робіт із запобігання i ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, катастроф та інших подій;

оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів річкових суден (крім суден флоту рибної промисловості);

підготовки пропозиції щодо перегляду стандартів стосовно берегових систем забезпечення та контролю безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

контролю та нагляду за впровадженням та функціонуванням систем управління безпекою судноплавства на річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості);

оглядів суден перед початком навігації з метою проведення оцінки їх придатності до плавання на річкових внутрішніх водних шляхах;

перевірок суднових документів на маломірних (малих) суднах та документів на право управління ними;

участь у розслідуванні та проведенні аналізу причин аварійних подій на річковому транспорті, готує пропозиції до плану профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і за дорученням керівництва контролює проведення зазначених заходів (крім аварій з суднами флоту рибної промисловості);

контролю за проведенням аварійно-рятувальних робіт на річковому транспорті;

ведення обліку пожеж річковому транспорті, що сталися в межах зони відповідальності Управління.

Складає в установленому порядку акти та видає обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень і недоліків, пов’язаних із порушенням правил безпеки судноплавства на річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості), здійснює контроль за виконанням таких приписів.

Бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів із питань, що належать до повноважень Відділу.

Розглядає разом із зацікавленими структурними підрозділами Морської адміністрації проєкти нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до повноважень Відділу, готує та бере участь у підготовці пропозицій до них.

Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.

Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Управління.

Виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 9250 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 26 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

29 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.


Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення;

Аналіз альтернатив;

Спроможність іти на виважений ризик;

Автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3.

Управління організацією роботи

Чітке бачення цілі;

Ефективне управління ресурсами;

Чітке планування реалізації;

Ефективне формування та управління процесами.

4.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5.

Ефективність координації з іншими

Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням інформаційних технологій;

Умінні конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Водного кодексу України;

Закону України «Про транспорт»;

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Закону України «Про охорону навколишнього природнього середовища»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095.


Директор Департаменту
управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТАЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби морського та
річкового транспорту України
від 20.04.2021187УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної
служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу державного ринкового
нагляду Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства
Державної служби морського та річкового транспорту України


Загальні умови

Посадові обов’язки

Організація та участь у здійсненні державного ринкового нагляду.

Розроблення секторальних планів державного ринкового нагляду, здійснення моніторингу виконання та перегляду таких планів.

Розгляд пропозицій, запитів, скарг, заяв, звернень, повідомлень від споживачів (користувачів), а також органів виконавчої влади, правоохоронних органів, виконавчих органів місцевих рад, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) з питань державного ринкового нагляду.

Узагальнення результатів здійснення Морською адміністрацією та її територіальними органами державного ринкового нагляду, аналізу причин виявлених порушень та надання відповідних пропозиції керівництву Відділу та Морської адміністрації щодо удосконалення роботи Відділу.

Затвердження, за погодженням з керівництвом Морської адміністрації, форми звітів територіальних органів Морської адміністрації щодо здійснення ними державного ринкового нагляду та здійснення їх розгляду.

Інформування державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення ринкового нагляду.

Виконує інші функції відповідно до доручень начальника Відділу

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 8500 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог).

3) Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 26 квітня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

29 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.


Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Штогріна Тамара Іванівна,

(044) 294 60 13,

hr.c@mard.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

Здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

Здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

Усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного  ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Самоорганізація та самостійність в роботі

Уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

Здатність до самомотивації (самоуправління);

Вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

3.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства.

2.


Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу про адміністративні правопорушення України;

Закону України «Про транспорт»;

Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2017 № 1095;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»;Директор Департаменту

управління персоналом                                                                  Ірина ЧЕЧОТА