• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Моряки можуть отримувати кваліфікаційні документи дистанційно через представника. Якою має бути довіреність?

Опубліковано 06 липня 2023 року, 13:05

Довіреність - це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин (частина перша статті 245 Цивільного кодексу України).

В довіреності має бути зазначено:

 • місце і дата її складання (підписання);
 • ПІБ, місце проживання, ідентифікуючі дані, це можуть бути: паспортні дані, РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) представника і особи, яку представляють (представників може бути декілька);
 • чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику. Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненими;

"Для чого представник має право: подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи; сплачувати відповідні платежі (збори) та вчиняти інші дії з метою виконання покладених на них повноважень; подавати звернення і заяви до відповідних органів, підприємств, установ та організацій; підписувати документи та вчиняти інші дії, необхідні для виконання повноважень за цією довіреністю; подавати чи отримувати довідки, рішення, розпорядження, накази, документи та їх дублікати, листи, запити, інші документи, оформлені в результаті вчинених дій за цією довіреністю та розписуватись в їх отриманні, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з цією довіреністю".

 • установу в якій представник буде вчиняти дії від імені свого довірителя;

"бути представником ______в усіх державних органах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в усіх організаціях, підприємствах та установах незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрації судноплавства) та державному підприємстві «Сервісний центр морського та річкового транспорту» (ДП «Моррічсервіс»), з можливістю подання заяв, засвідченням копій документів, отриманням кваліфікаційних документів, з усіма правами наданими законом моряку (заявнику), з правом одержання відповідних рішень суб’єкта владних повноважень".

 • строк дії довіреності.

Чинне законодавство України не встановлює обмежень щодо максимального строку дії довіреності. Довіреність може бути видана як з визначеним строком дії, так і без встановлення такого строку (безстрокова довіреність зберігає чинність до її припинення). Строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події.


Увага! Довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною.

Довіреність, яка видана моряку іноземною державою потребує перекладу на українську мову:

 • нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус;
 • перекладач ставить свій підпис під перекладом в присутності нотаріуса, який попередньо перевірив особу, дієздатність та документально підтверджену кваліфікацію перекладача. Таким чином, перекладач бере на себе відповідальність за вірність перекладу.

Нотаріальний переклад документа – це переклад з одночасним засвідченням справжності підпису дипломованого перекладача нотаріусом. У процесі засвідчення нотаріусом перекладу повинен бути присутнім перекладач.