Загальновідомим є той факт, що корупція стримує розвиток держав, знижує якість життя громадян, посилює соціальну напруженість, сприяє поширенню організованої злочинності та підвищенню рівня тінізації економіки, створює пряму небезпеку стабільності державної влади та підриває довіру до неї з боку суспільства.

        Корупція залишається одним із негативних соціальних явищ, що турбує українське суспільство та державу.

        З метою  поглиблення знань у сфері антикорупційного законодавства, підвищення правової культури і свідомості посадових осіб Морської адміністрації  та на виконання плану навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції у Державній службі морського та річкового транспорту України проведено лекцію на тему: «Поняття етичних стандартів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави».