Міжнародно-правові акти

 

1 Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 року Convention on the International Maritime Organization (IMO Convention 48)
2 Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі 1974 року (СОЛАС-74) International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (SOLAS Convention 74)
3 Міжнародна конвенція з обмірювання суден 1969 року International Convention on Tonnage measurements of Ships, 1969 (TONNAGE Convention 1969)
4 Конвенція про міжнародні правила попередження зіткнення суден у морі 1972 року Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG Convention 72)
5 Міжнародна конвенція про безпечні контейнери 1972 року International Convention for Safe Containers, 1972, as amended (CSC Convention 72)
6 Міжнародна конвенція про підготовку та дипломування моряків і несення вахти 1978 року (ПДНВ-78) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW Convention 78)
7 Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року (САР-79) International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (SAR Convention 79)
8 Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965, as amended (FACILITATION Convention 65)
9 Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден 1973 р., International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973,
10 Конвенція про запобігання забрудненню моря скиданням відходів та інших матеріалів 1972 року Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 (London Convention 72)
11 Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 року International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC Convention 1969)
12 Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL Convention 74)
13 Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки судноплавства 1988 року Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988 (SUA Convention 88)
14 Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року International Convention on Load Lines, 1966 (LOAD LINES Convention 1966)
15 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ і Ради (ЄС) № 530/2012 «Про прискорене поетапне впровадження вимог щодо подвійного корпусу чи еквівалентної конструкції для нафтоналивних суден з одинарним корпусом» REGULATION (EU) No 530/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2012 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers
16 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 391/2009 «Про загальні правила та стандарти для організацій, що здійснюють перевірку та огляд суден» DIRECTIVE (EU) No 391/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
17 ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 «Про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС» DIRECTIVE (EU) 2016/1629 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down technical requirements for inland waterway vessels, amending Directive 2009/100/EC and repealing Directive 2006/87/EC
18 ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2005/44/ЄС «Про гармонізовані річкові інформаційні служби (РІС) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства» DIRECTIVE (EU) 2005/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community
19 ДИРЕКТИВА РАДИ № 92/29/ЄЕС «Про мінімальні санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги до безпечності для покращення медичного обслуговування на борту суден» COUNCIL DIRECTIVE 92/29/EEC on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels
* Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки нормативно-правові акти з безпеки судноплавства постійно оновлюються та коригуються.