Акти Кабінету Міністрів України:

 

  1. Положення про Державну службу Морського та річкового транспорту України, затверджено постановою КМУ від 6 вересня 2017 р.  №1095 Київ;
  2. розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 №430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року»;
  3. постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 155 «Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів України»;
  4. постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 814 «Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті»;
  5. постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»;
  6. постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.1996 № 640 «Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних»;
* Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки нормативно-правові акти з безпеки судноплавства постійно оновлюються та коригуються.