Громадська рада        Відповідно до абзацу шостого пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996,

повідомляємо:

        Установчі збори по формуванню складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України будуть проведені 8 листопада 2018 року, початок зборів о 11:00 год (реєстрація: з 10:00 год). Місце проведення: м.Київ, проспект Перемоги, 14, адміністративна будівля Міністерства інфраструктури України, каб.326.

Для підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України Ініціативною групою схвалений наступний

ПОРЯДОК

подання заяв від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах для формування складу Громадської ради при державній службі морського та річкового транспорту України:

         Приймання від інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) заяв з додатками до них здійснюється поштою за адресою: 03110, м.Київ, вул. Преображенська, 25, Морська адміністрація України (для Ініціативної групи з формування складу Громадської ради); або безпосередньо відповідальною особою за адресою: 03110, м.Київ, вул. Преображенська, 25, Морська адміністрація України пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. 9:00 до 16.45. По неробочих днях прийом документів не здійснюється. Відповідальною особою за організацію прийому від ІГС заяв із додатками є Василенко Валентина Леонідівна – начальник управління організації роботи та документообігу Морської адміністрації України. Приймання заяв від ІГС для участі в установчих зборах припиняється 10 жовтня 2018 року. Усі документи ІГС повинні бути надіслані/подані Ініціативній групі в оригіналі в паперовому вигляді, а також направлені на адресу електронної пошти:

rada-g@marad.gov.ua скановані копії поданих ІГС паперових документів, тема листа електронної пошти повинна містити прізвище кандидата. Телефони для довідок:

(044) 294-60-16, (044) 294-60-21.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

  До заяви додаються:

  • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
  • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
  До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Додатки:


        Відповідно до пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996,

повідомляємо:

        Установчі збори по формуванню складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України будуть проведені 8 листопада 2018 року, початок зборів об 11:00 год (реєстрація: з 10:00 год). Місце проведення: м. Київ, проспект Перемоги, 14, адміністративна будівля Міністерства інфраструктури України, каб.326.


№ п/п Прізвище імя по батькові уповноваженого представника Інститут громадянського суспільства (ІГС) Підстава для відмови
1. Бруяка Костянтин Костянтинович Українська профспілка працівників транспорту та докерів не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у визначений строк
2. Дімитревич Олександр Володимирович ГО «Центр соціальних ініціатив та розвитку» невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення.
3. Зозуля Ганна Юріївна ТОВ «Аква Марін Груп» не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у визначений строк
4. Зозуля Ігор Юрійович ГО «Національна асоціація захисту прав громадян» не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у визначений строк
5. Очеретяна Олена Володимирівна Професійна спілка працівників водного господарства України не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у визначений строк
6. Шлейченко Лариса Олександрівна Асоціація «Українські акредитовані органи з оцінки відповідності» (УкрАО) не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у визначений строк


        Обранню керівництва та вирішенню організаційних питань було присвячене перше засідання Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України, яке відбулось минулої п’ятниці в Києві. Відкрив перше засідання Анатолій Владичанський, який повідомив, що на засідання прибули та зареєструвалися 10 членів Громадської ради, що, відповідно до Типового положення, становить необхідний кворум для проведення засідання. Він також повідомив про те, що Головою Державної служби морського та річкового транспорту України підписаний наказ №132 від 09.11.2018 р. «Про затвердження складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України». Текст наказу опубліковано на офіційному сайті Державної службі морського та річкового транспорту України.
        Одноголосно Головою Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту України обрано Слюсаревського Максима Володимировича. Його першим заступником став Непомнющий Олександр Миколайович, заступниками Габ Олексій Георгійович та Афанасенко Андрій Семенович.
        Також було вирішено звернутися до Голови Державної служби морського та річкового транспорту із пропозицією про покладення функцій секретаря громадської ради на Ветлинську Оксану Василівну – завідувача сектору взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ Морської адміністрації.
 

13 грудня 2018 року о 10.00 відбудеться засідання Громадської Ради при Державній службі морського та річкового транспорту України
за адресою: м. Київ, вул. Преображенська , 25