Організаційна структура
Державної служби морського та річкового транспорту України

ГОЛОВА

Петренко Д.С.


приймальня:

(044) 294-60-04
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

Барінов Д.А.

приймальня:
(044) 294-60-04


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

Балибердін Д.О.

приймальня:
(044) 294-60-04

II. Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті III. Департамент надання адміністративних послуг IV. Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин V. Управління персоналом VI. Управління організації роботи та документообігу VII. Управління фінансово-економіч-ного планування, бухгалтерського обліку та звітності VIII. Сектор взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ IX. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції X. Сектор по роботі з режимно-секретними документами ХІ. ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ХІІ. ЧОРНОМОРСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ХІІІ. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ХІV. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ХV. ПОДІЛЬСЬКО-КАРПАТСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ